Геника Молекулярно-генетични тестове за респираторни инфекции
Респираторни инфекции

Молекулярно-генетични тестове за респираторни инфекции

Респираторните инфекции са най-честата причина за посещения на лекар. Въпреки че много респираторни заболявания са самоограничаващи се вирусни инфекции, които се разрешават с времето и чрез поддържащи грижи, нерядко е от решаващо значение да се идентифицира причинителят в ранен стадий на заболяването, за да се приложи ефективна антимикробна терапия и контрол на инфекциите. В допълнение, провеждането на тестове, идентифициращи формата на инфекция (вирусна, бактериална или смесена етиология), дава възможност за по-добро ориентиране на лекаря и аргументирана преценка за необходимостта от антибиотик. 

През последните няколко години, с разработването на нови анализи и наличието на актуализирани тестове за по-нови щамове на патогени, диагностиката на респираторни инфекции се разви значително. По-новите лабораторни методи са бързи, силно чувствителни и специфични и постепенно заместват конвенционалните златни стандарти. Тестовете за амплификация на нуклеинова киселина (PCR) за респираторни вируси вече се използват за откриване както на конвенционални, така и на нововъзникващи вируси. Тези тестове са по-чувствителни от други диагностични подходи, като PCR методът сега формира гръбначния стълб на клиничните вирусологични лабораторни тестове по целия свят. Той дава възможност да се откриват до 21 различни вируса в един тест, разграничавайки нововъзникнали вируси, като SARS-CoV-2 (COVID-19), от грип и настинка.

COVID-19

COVID-19 PCR

RT-PCR тестът за COVID-19 е световният стандарт за диагностициране на коронавирус. Това е молекулярно-генетичен тест, който използва техника за намножаване на малки, специфични за SARS-CoV-2, фрагменти от ДНК. Чрез нея може да се разбере дали в изследвания материал се съдържа генетичен материал на вируса, дори и в малки количества. Изследването се извършва с проба от назофарингеален и орофарингеален секрет (носен и гърлен секрет). 

PCR тестът е най-ранният диагностичен маркер за COVID-19. Позволява откриване на патогена в субклинични или асимптоматични форми, още преди вирусоносителят  да е в състояние да предава инфекцията на други лица. Чрез извличане на носителя на генетична информация (РНК) на вируса и последваща детекция с RT-PCR на няколко гена, уникални и специфични за SARS-CoV-2, лаборатория „ГЕНИКА“ издава резултати от проведен PCR тест чрез най-висок клас лабораторен анализ. RT-PCR тестът за SARS-CoV-2  на лаборатория  „ГЕНИКА“  покрива високите аналитични критерии за  генетична лаборатория и засича високочувствително уникални и специфични гени, характерни единствено за този вирус, гарантирайки прецизността и акуратността на резултатите. 

 Лаборатория  „ГЕНИКА“  разполага с INSTAND E.V. сертификат, удостоверяващ международно качество на лабораторна диагностика за SARS-CoV-2.

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2

Диагностичен метод: RT-PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: За проби, приети до 13.00 часа - същия ден. За проби, приети след 13.00 часа - до 14:00 часа на следващия ден

Цена: 120 лева

Заболявания, асоциирани с SARS-CoV-2

COVID-19

Изтегли брошура

Изтегли брошура

COVID-19

Антигенен тест за COVID-19

Антигенните тестове за COVID-19 търсят антигена в протеина от обвивката на вируса. 

Те са по-бързи от PCR-диагностиката, но имат по-ниска чувствителност и специфичност от PCR теста, поради това че не намножават in-vitro вирусния антиген (както е при PCR метода), а детектират реалното вирусно количество в пробата. В резултат на липсата на вирусно намножаване, бързият антигенен тест е приложим за пациенти с висок вирусен товар. Тези тестове са добър скринингов избор при пациенти със симптоми.

Най-доброто време за тестване е около седмица след евентуален рисков контакт с положителен пациент или през първата седмица от изява на клиничните симптоми.

Отрицателният резултат не изключва възможността да има инфекция с COVID-19 и трябва да се тълкува заедно с клиничната картина, историята на пациента и епидемиологичната информация. При клинични и епидемиологични данни, независимо от негативния резултат от бързия антигенен тест, задължително се прави и PCR. 

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2

Диагностичен метод: Детекция на вирусен капсид

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: 1 час

Цена: 40 лева

Заболявания, асоциирани със SARS-CoV-2

COVID-19

Изтегли брошура

Изтегли брошура

Количествени тестове за SARS-CoV-2 антитела

Неутрализиращи COVID-19 антитела

Тестът за неутрализиращи SARS-CoV-2 антитела открива присъствието и количеството на определени антитела, които се свързват с блокиране на способността на вируса да заразява човешките клетки и следователно тестът демонстрира наличие на имунитет срещу инфекция с вируса, причиняващ COVID-19. Тестът анти-SARS-CoV-2 VNT (вирус неутрализиращи антитела) може да покаже дали човек е изградил защита срещу инфекцията, след като се е възстановил от нея или е бил ваксиниран. Неутрализиращите тела се образуват в организма от 14 до 45 дни след заразяване, в зависимост от индивидуалния имунологичен отговор на всеки организъм. Затова тестът не се препоръчва по-рано от 2 седмици след потвърдена с PCR инфекция или проявени симптоми. Точността на теста за окриване на неутрализиращи антитела е 99.6%.

Диагностичен обхват: Spike протеин - RBD домейн

Диагностичен метод: ELISA IgG

Биологичен материал: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: За проби, взети до 13.00 ч. – същия ден. За проби, взети след 13.00 ч. – до 14 ч. на следващ работен ден

Цена: 45 лева

Клинично приложение

Тестът е предназначен за изследване на:

  • Преболедували COVID-19 лица за оценка на наличието на потенциално неутрализиращи антитела
  • Потенциални донори на хиперимунна плазма за терапевтични цели
  • Ваксинирани лица за оценка изработването на неутрализиращи анти Spike/RBD IgG антитела
  • Общата популация - в контекста на епидемиологични проучвания

Изтегли брошура

Изтегли брошура

Количествени тестове за SARS-CoV-2 антитела

Общи COVID-19 антитела

Тестовете за общи антитела са полезни като диагностични показатели за това дали индивидът е бил заразен или не, без да могат да индикират дали инфекцията е текуща или преминала. Тестът за общи антитела на COVID-19 НЕ се използва за диагностициране на активна инфекция или безсимптомно носителство. При положителен тест за общи SARS-CoV-2 антитела се провежда PCR тест с цел изключване на активна инфекция. Тестът за общи антитела може да покаже дали дадено лице е имало контакт с вируса, без да може да разграничи наличие на неутрализиращи антитела, които се асоциират със създаден имунитет срещу SARS-CoV-2. 

Диагностичен обхват: Нуклокапсиден протеин

Диагностичен метод: ELISA IgG

Биологичен материал: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: За проби, взети до 13.00 ч. – същия ден. За проби, взети след 13.00 ч. – до 14 ч. на следващ работен ден.

Цена: 30 лева

Клинично приложение

Имунен отговор срещу SARS-CoV-2 

Изтегли брошура

Изтегли брошура

Комбиниран PCR тест за остри вирусни респираторни инфекции

COVID-19 + грип А и грип B (PCR тест)

Този тест предлага едновременно тестване за COVID-19, грип А и грип B с една проба от назофарингеален или орофарингеален секрет (носен или гърлен секрет). Технологията е същата като при RT-PCR тестовете за COVID-19, с разликата, че има няколко различни праймерни и флуоресцентни  сонди, насочени специфично към: матриксния протеин на грипния вирус – тип А (Flu A), матриксния протеин на грипния вирус тип В (Flu B), както и на нуклеокапсидния ген N на вируса SARS-CoV-2.

Този вид тестове се препоръчват от СЗО за специфична диагностика и диференциране на трите вируса като причинители на остри дихателни смущения със сходни симптоми, но с различни причинители и различно лечение.

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2; Influenza A; Influenza B

Диагностичен метод: RT-PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: За проби, приети до 13.00 часа - същия ден. За проби, приети след 13.00 часа - до 14:00 часа на следващия ден

Цена: 125 лева

Клинично приложение

COVID-19, грип А и грип B

Комбиниран PCR тест за остри вирусни респираторни инфекции

COVID-19 + грип А и грип B + RSV (PCR тест)

Този тест предлага едновременно тестване за COVID-19, грип А, грип B и респираторен синтинциален вирус (RSV) с една проба от назофарингеален или орофарингеален (носен или гърлен) секрет . Технологията е същата като при RT-PCR тестовете за COVID-19, с разликата, че има няколко различни праймерни и флуоресцентни  сонди, насочени специфично към: матриксния протеин на грипния вирус – тип А (Flu A), матриксния протеин на грипния вирус тип В (Flu B), RSV,  както и на нуклеокапсидния ген N на вируса SARS-CoV-2.

Този вид тестове се препоръчват от СЗО за специфична диагностика и диференциране на четирите вируса като причинители на остри дихателни смущения със сходни симптоми, но с различни причинители и различно лечение.

Диагностичен обхват : SARS-CoV-2; Influenza A; Influenza B; RSV

Диагностичен метод : RT-PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат:: За проби, приети до 13.00 часа - същия ден. За проби, приети след 13.00 часа - до 14:00 часа на следващия ден

Цена: 130 лева

Клинично приложение

COVID-19, грип А и грип B, негрипни остри респираторни инфекции

Комбиниран тест за остри респираторни вирусни инфекции

ARVI screen 18®

PCR тест за едновременна детекция на 18 патогена, свързани с остри респираторни вирусни инфекции. 

Този тест включва изследване на новия коронавирус, двата грипни и 15 негрипни вируси. Тестът открива множество респираторни вируси, свързани с грипни и негрипни респираторни инфекции, като ги разграничава от SARS-CoV-2, който причинява COVID-19. В допълнение към SARS-CoV-2, грипен вирус тип В и три отделни щама на грипния вирус тип А, тестът открива четири други коронавируса, човешки метапневмовирус, човешки риновирус, аденовирус, бокавирус, парагрипен вирус, респираторно-синцитиален вирус (RSV).

Резултатите от теста ориентират лекаря за вида на патогена, който предизвиква респираторното заболяване (вирусна, бактериална или смесена етиология). Това дава възможност за аргументирана преценка на терапевтичния подход за конкретния пациент - например, необходимост от прилагане на антигрипни препарати, антибиотици или само симптоматично лечение и др.

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2; Influenza A; Influenza B; Human Respiratory Syncytial virus (hRSv); Human Metapneumovirus (hMpv); Human Parainfluenza virus-1-4 (hPiv); ОС43, Е229, NL63, HKUI human Coronavirus (hCov); Human Rhinovirus (hRv); Human B, C, E Adenovirus (hAdv); Human Bocavirus (hBov)

Диагностичен метод: PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: До 24 часа

Цена: 140 лева

Клинично приложение

 COVID-19; Остри респираторни вирусни инфекции 

Изтегли брошура

Остри респираторни вирусни инфекции

ARVI screen 22®

PCR тест за едновременна детекция на 22 патогена, свързани с остри респираторни вирусни инфекции. Този тест включва изследване на новия коронавирус, двата грипни и 19 негрипни вируси, изчерпвайки всички възможни респираторни вирусни патогени.

ARVI screen 22® открива множество респираторни вируси, свързани с грипни и негрипни респираторни инфекции, като ги разграничава от SARS-CoV-2, който причинява COVID-19. В допълнение към SARS-CoV-2, грипен вирус тип В и три отделни щама на грипния вирус тип А, тестът открива четири други коронавируса, човешки метапневмовирус, човешки риновирус, аденовирус, ентеровирус, бокавирус, парагрипен вирус, респираторно-синцитиален вирус (RSV), пареховирус и парамиксовирус.

Резултатите от теста ориентират лекаря за вида на патогена, който предизвиква респираторното заболяване (вирусна, бактериална или смесена етиология). Това дава възможност за аргументирана преценка на терапевтичния подход за конкретния пациент - например, необходимост от прилагане на антигрипни препарати, антибиотици или само симптоматично лечение и др.

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2; Influenza A; Influenza B; Human Respiratory Syncytial virus (hRSv); Human Metapneumovirus (hMpv); Human Parainfluenza virus-1-4 (hPiv); ОС43, Е229, NL63, HKUI human; Coronavirus (hCov); Human Rhinovirus (hRv); Human B, C, E Adenovirus (hAdv); Human Bocavirus (hBov); Enterovirus (EV); Parechovirus (HPeV); Paramyxoviridae (HPIV)

Диагностичен метод: PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: До 48 часа

Цена: 190 лева

Клинично приложение

COVID-19; Остри респираторни вирусни инфекции

Изтегли брошура

Остри бактериални респираторни инфекции

Бактериален респираторен панел PCR

Тестът е предназначен за пациенти със симптоми на остра респираторна инфекция с подозрение за бактериална или смесена вирусна и бактериална етиология. Резултатите от теста ориентират лекаря за вида на патогена, който предизвиква респираторното заболяване. Това дава възможност за аргументирана преценка на терапевтичния подход за конкретния пациент - например, необходимост от прилагане на антигрипни препарати, антибиотици или само симптоматично лечение и др.

Диагностичен обхват: Mycoplasma pneumoniae; Chlamydophila pneumoniae; Legionella pneumophila; Haemophilus influenzae; Streptococcus pneumoniae; Staphylococcus aureus; Moraxella catarrhalis

Диагностичен метод: PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет; Храчка

Срок за издаване на резултат: До 24 часа

Цена: 95 лева

Клинично приложение

Остри респираторни бактериални инфекции; Бактериални пневмонии