Геника Генетика на редки болести
Редки заболявания

Генетика на редки болести

Лаборатория „ГЕНИКА“ разполага с най-изчерпателната гама от генетични тестове, за да покрие нуждите на всеки един пациент. Окончателната диагноза може да донесе голямо облекчение на пациентите и семействата им, особено когато те търсят отговори дълго време. 

Точността на резултатите от генетичните тестове е от първостепенно значение. Основни житейски решения често се базират на резултати от генетични тестове. Следователно генетичните тестове трябва да се извършват само от акредитирани, висококачествени лаборатории, които редовно участват във външни схеми за осигуряване на качеството. Грижата за пациентите включва и генетично консултиране преди и след теста, за да се пояснят обхвата на теста и възможните резултати и за да се извърши медицинска интерпретация на получената информация от проведения генетичен анализ.

Нашата гама от генетични тестове е обширна и постоянно се актуализира. Ако не можете да намерите конкретен тест, моля, обадете ни се.