Какво представлява цифровият COVID на ЕС, каква информация съдържа, как функционира, как се издава и къде по света се признава са най-честите въпроси, които задават пациентите. Често се пита и дали документът може да важи при пътуване в държави извън Европейския съюз. 

Пълна информация по този и още много допълнителни въпроси може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_bg