Cobas HPV е световният стандарт за диагностика на типовете човешки папиломен вирус, които се свързват с рак на маточната шийка. Известен е със своята по-голяма прецизност и точност в сравнение с досегашните тестове и лаборатория „ГЕНИКА“ е единствената, която го извършва в София.

 

Тест, признат за световен стандарт в диагностиката на високорискови типове на човешки папиломен вирус (HPV) пуска „ГЕНИКА“ от 1 февруари. Той се нарича Cobas HPV тест и в една проба открива едновременно 14 типа - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68, които се асоциират с риск от развитие на рак на маточната шийка. Тестът е разработен от световната компания Roche и е известен със своята по-голяма прецизност и точност в сравнение с досегашните PCR тестове. Лаборатория „ГЕНИКА“ е единствената, която го извършва в София.

Ранната диагностика чрез ДНК тестване за високорисковите HPV типове e изключително важна, защото с нея може да се предотвратят над 99% от случаите на рак на маточната шийка. Проучване на Athena установи преди време, че обикновената цитонамазка пропуска 56% от случаите на заболяване при жени на възраст 25-29 години. Препоръката е използването на Cobas HPV тест за първичен скрининг, което гарантира 72% повишаване в откриваемостта на заболяването.

Връзката между постоянната инфекция с високорискови типове HPV и рака на маточната шийка вече от години е установена. Известно е, че ракът на шийката на матката рядко причинява явни симптоми в ранните си стадии, когато лечението е най-ефективно, затова скринингът е задължителен.

Cobas HPV тестът е препоръчителен за:

  • Жени на и над 25 г. като първичен скрининг тест за оценка на наличието или отсъствието на HPV високорискови генотипове и идентифициране на повишен риск от развитие на рак на маточната шийка.
  • Ко-скрининг на пациенти на 30 и повече години в допълнение към цервикална цитология, за да се оцени наличието или отсъствието на високорискови типове HPV. 
  • Скрининг на пациенти на 21 и повече години с открити ASC-US (атипични сквамозни клетки с неопределено значение) от цервикална цитология, за да се определи необходимостта от насочване към колпоскопия. 
  • Скрининг на пациенти на 21 и повече години с открити ASC-US, за да се оцени наличието или отсъствието на високорискови HPV генотипове 16 и 18. 

Cobas HPV е качествен автоматизиран in vitro тест за откриване на човешки папиломен вирус в проба от цервикален секрет. Тестът използва амплификация на целева вирусна ДНК чрез полимеразна верижна реакция (PCR) и последваща хибридизация.

Той гарантира:

  • Намалени фалшиво отрицателни резулати благодарение на ß-глобинов вътрешен контрол за адекватно взета проба.
  • Намалени фалшиви положителни резултати с външен контрол и липса на кръстосана реактивност с нискорискови HPV генотипове.
  • Възпроизводими резултати с PCR в реално време

Огромен  плюс на това изследване е, че то е валидирано не само за откриване на наличие на инфекция с HPV, а и на > CIN2 предракови лезии на маточната шийка.

Пробата, която се изследва, е цервикален секрет или течно-базирана цитонамазка (ThinPrep® PAP тест). 

ДНК скринингът помага за откриването на повече жени в риск от рак на маточната шийка. Cobas HPV е първият клинично валидиран, одобрен от американската Агенция по лекарствата и храните, CE-IVD маркиран HPV ДНК тест за първичен скрининг. Пропуснатото или забавено откриване на прогресиращо заболяване може да доведе до инвазивни лечения, включително хистеректомия.

Cobas® HPV тестът дава ясни отговори на два основни въпроса: 

1. Има ли наличие на вирус, причиняващ рак на маточната шийка? 

2. Кой пациент не е в риск и може да се върне към рутинния скриниг?