Мащабно проучване сред 2 618 862 доброволци от Великобритания и САЩ  цели да идентифицира точната комбинация от симптоми, предполагаща заболяване с COVID-19. Идеята е на базата на получените резултати да се разработи модел за прогнозиране на потенциална инфекция. Участниците в проекта са използвали специално разработено за целта приложение за смартфон. То е трябвало да прогнозира евентуално наличие на COVID-19. Доброволците са били задължени ежедневно да доклават дали имат симптоми, какви са, дали са си правили  PCR (RT-PCR) тест и какви са резултатите от него, а така също и дали са били хоспиталиризирани. От тях се е изисквала също така демографска информация и данни за съпътстващи заболявания.

18 401 души от участниците са били посъветвани да си направят тест за SARS-CoV-2 на базата на докладвани симптоми през приложението.

Предстои да бъдат обработени окончателните резултатите от проучването, но според неговите автори те ще са от голяма полза за намаляване на разпространението на болестта. Според тях много хора все още нямат достъп до тестове, но ако знаят каква е точната комбинация от симптоми, биха взели мерки – като кога и за колко време да се самоизолират, например.

Данните от тестваните във Великобритания и САЩ лица показват, че един от най-често срещаните симптоми е загубата на обоняние.

Комбинацията от загуба на обоняние, умора, упорита кашлица и загуба на апетит дава най-добрия модел за прогноризиране на COVID-19, смятат авторите на проучването. Те обясняват, че стратификацията по полови и възрастови групи не открива разлики.

Моделът за прогнозиране на COVID-19 е приложен върху 805 753 лица от Великобритания и САЩ, съобщаващи за симптоми (не са тествани за COVID-19): 17,42% от тях е имало вероятност да бъдат заразени от вируса, което представлява 5,36% от общия брой, използвали приложението.

Мобилното приложение COVID Symptom Tracker е създадено в сътрудничество с Zoe Global Ltd, компания за цифрово здравеопазване, и учени от Масачузетската болница и King’s College London.