Резултатите от тестовете на „ГЕНИКА“ вече са са с цифров COVID сертификат на ЕС, известен още като дигитално зелено удостоверение. Лабораторията има интеграция с Националната здравно-информационна система (his.bg) и сертификатите ще бъдат автоматично генерирани на резултата от теста на пациента. 

Сертификатът е с национален референтен номер и QR код, в него се посочват името и рожденната дата на пациента, вида на направения тест, дата и час на пробовземане, държавата и лабораторията, в която е направено изследването. Посочва се и че валидността на документа може да бъде проверена на his.bg/certificate.

Преди няколко дни Европейската комисия даде 6-седмичен гратисен период на държавите-членки на Евросъюза за въвеждане цифровия сертификат за COVID (наричан по-рано цифрово зелено удостоверение). Това означава, че в рамките на този гратисен период за пътуване ще продължат да се признават удостоверение за завършен ваксинационен курс, удостоверение за възстановяване след преболедуване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест за COVID-19.

„Ако дадена държава членка не е готова да издава сертификати навреме, регламентът предвижда период на постепенно въвеждане от шест седмици, през който все още могат да се използват и други формати и те следва да бъдат приемани в другите държави членки“, са казва в официалното пресъсобщение на Еврокомисията.

Цифровият сертификат на ЕС за COVID беше въведен в ЕС на 1 юли, а гратисният период ще е до 12 август.

Сертификатът в България се издава от Националната здравно-информационна система и се признава в ЕС, Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия. Той удостоверява, че дадено лице е ваксинирано срещу COVID-19, има отрицателен резултат от тест или е преболедувало инфекцията.

Страните, които все още не са свързани към портала за цифрови сертификати на ЕС, са: Унгария, Ирландия, Малта, Нидерландия, Кипър, Швеция. Извън ЕС все още без връзка с портала е Швейцария.

В документа за наличие на негативен тест е описан вида на теста, датата на тестване, резултатите, производителя, лабораторията, която е извършила теста, а сертификатът за преболедуване включва информация за датата на първия положителен тест за COVID-19. Според изискванията на ЕК валидността на сертификата за преболедуване е не повече от 180 дни след първия положителен тест. Освен в хартиен вариант, цифровата версия може да се съхранява на мобилно устройство. И при двете версии е налице QR код, който съдържа съществената информация, както и цифров подпис, гарантиращ автентичността на сертификата. При проверка на сертификата се сканира QR кодът и се проверява подписът. Личните данни на собственика на сертификата не преминават през портала, тъй като това не е необходимо за проверката на цифровия подпис.

С цел да се гарантира надеждността на резултата, за издаване на сертификат за направен тест съгласно предложението за регламент за цифровия сертификат на ЕС за COVID, следва да се приемат само резултатите от т. нар. NAAT тестове (включително RT-PCR тестове) и бързите антигенни тестове, включени в общия списък, съставен въз основа на Препоръка 2021/C 24/01 на Съвета на Европа. Всяка държава членка обаче решава самостоятелно дали ще приема бързи антигенни тестове или само NAAT тестове (като RT-PCR тестове), се казва още в съобщението на Еврокомисията.

Лаборатория „ГЕНИКА“ работи активно с Националната здравно-информационна система, за да може резултатите от тестовете за COVID-19 да бъдат издавани с национален референтен номер (НРН).

Подробна информация за цифровия сертификат за COVID, както и отговори на най-често задаваните въпроси може да намерите тук: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_2781