Сертификат за антитела ще се издава на база на тестове, направени след 11.11.2021 г. Лаборатория „ГЕНИКА“ ще предлага от 12.11.2021 г. одобрените от министерството на здравеопазването тестове за антитела. 

Сертификат на базата на тестове, направени преди 12.11.2021 г. не може да бъде издаден.