Лаборатория „ГЕНИКА“ вече предлага тест за измерване на количеството вирус неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2, придобити след преболедуване или след ваксинация. Изследването показва какъв е ефективният имунитет, който е генериран след срещата с вируса.

Вирус неутрализиращите антитела са само малка част от антителата срещу SARS-CoV-2, които могагат да бъдат установени чрез кръвен тест в интервала от 8-я до 20-я ден след появата на симптомите на заболяването. Характерното за тях е, че те имат свойството да се прикрепят към специфичната структура на шиповидния (Spike) гликопротеин на коронавируса, наречена RBD. По този начин вирус неутрализиращите антитела не позволяват навлизането на вируса в клетката и инфектирането. Именно те са защитните молекули, които дават оценка на хуморалния имунитет, който е придобит естествено след преболедуване или след ваксиниране. 

Тестът cPass™ отчита присъствието само на вирус неутрализиращите антитела, като ги различава от останалите от клас IgG в серума на пациента, които нямат такава протективна стойност. Той показва 100% съответствие със златния стандарт за вирусна неутрализация (известен още като PRNT). Положителен резултат (над 30%) означава присъствие на вирус неутрализиращи антитела. Той се наблюдава при голяма част от преболедувалите и ваксинираните. Отрицателният резултат (стойности под 30%) показва липсата на тези антитела след възстановяването от COVID-19 или че те са в много малка концентрация - под лимита на детекция на теста. Това означава, че има вероятност пациентът да бъде заразен.

Масовите лабораторни тестове за количествено определяне на антитела IgG след преболедуване само отчитат количествено присъствието на IgG антителата. Те не разграничават защитните вирус неутрализращи антитела от антителата, насочени към други части на протеините на вируса, които нямат отношение към навлизането на вируса в клетката. Такива например могат да бъдат антителата IgG, насочени към обвивката на вируса, която е известна като нуклеокапсид, или към други структурни протеини на вируса. Лабораторните резултати за IgG антителата от тези тестове се измерват в различни количествени единици и все още не е напълно ясно при какво количество при различните видове тестове за антитела може да се говори за реална протекция срещу COVID-19. 

Тестът cPass™ е на американската компания GenScript®  и е единственият одобрен от американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) и Европейските CE-IVD регулаторни органи за ин витро диагностични медицински изделия. За всички останали налични тестове FDA декларира само и единствено установяването на антитела като съпътстващ серологичен маркер за преминала инфекция или като помощна диагностика за COVID-19.

В някои от страните на Западна Европа вече има разпоредби, които изискват лабораторен резултат за положителен резултат (над 30%) от теста за вирус неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 по подобие на RT-PCR теста.