Геника Молекулярно-генетични тестове за HPV
HPV & Цервикален рак

Молекулярно-генетични тестове за HPV

Ракът на маточната шийка (РМШ) представлява краен стадий на неизлекувана HPV инфекция, която се характеризира с постоянно присъствие на HPV и е установена при многократно ДНК тестване на цервикални проби.

HPV се предава по полов път и е сред най-разпространените инфекции. Честотата на HPV инфекции при млади жени може да достигне 80%, а вероятността поне веднъж в живота да се срещнате с HPV е 80-90%. Повечето от тези инфекции се изчистват от само себе си, без клинични признаци или симптоми. Персистиращите носители на HPV (жени, при които не се наблюдава изчистване от вируса в рамките на една година) са истинската група с висок риск за развитие на рак на маточната шийка и вероятно за всеки друг рак, свързан с HPV.

Процесът от заразяване с HPV до настъпване на ракова заболеваемост е бавен. Това прави иницииращите инфекции и предшестващите болестта лезии подходящи за редовна профилактика с цел превенция на развитие на рак на маточната шийка.

Човешки папиломен вирус - скрининг на 14 високорискови типа

HPV скрининг

Единственият метод за диагностика на HPV е провеждане на PCR анализ, при който се изолират и намножават ДНК фрагменти от вируса. Тестът HPV скрининг е с изключително висока специфичност и чувствителност и представлява най-ранен прогностичен маркер за рак на маточната шийка (вторият по-честота рак след рака на гърдата сред жените). Тестът детектира всичките 14 онкогенни типове HPV, асоциирани с висок риск от развитие на рак на маточната шийка. Тестът НЕ позволява да бъде детектиран конкретният вирусен тип и резултатът представлява една обща стойност - положителен или отрицателен.

Диагностичен обхват: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66, 53, 70

Диагностичен метод: PCR анализ

Вид проба: Цервикален секрет/ Биопсична тъкан

Срок за издаване на резултат: 1-5 дни

Цена: 66 лева

Заболявания, асоциирани с обхвата на HPV скрининг

Цервикална дисплазия, Рак на маточната шийка; Рак на устанта кухина; Рак на вулвата и влагалището; Рак на пениса; Рак на ануса; 

Изтегли брошура

Човешки папиломен вирус - скрининг на 12 високорискови типа и генотипиране на HPV 16 и HPV 18

Cobas® HPV тест

Единственият метод за диагностика на HPV е провеждане на PCR анализ, при който се изолират и намножават ДНК фрагменти от вируса. Cobas® HPV тестът представлява най-ранен прогностичен маркер за рак на маточната шийка (вторият по-честота рак след рака на гърдата сред жените). Cobas® HPV е единственият HPV тест, сертифициран от FDA и е с изключително висока специфичност и чувствителност. Тестът детектира 14 високорискови типа HPV, асоциирани с висок риск от развитие на рак на маточната шийка, като разграничава типове HPV 16 HPV 18, които са отговорни за 70% от случаите на цервикален карцином.

Диагностичен обхват: HPV 16 и HPV 18 + скрининг за 12 високорискови HPV типа (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)

Диагностичен метод: PCR анализ чрез Cobas 4800

Биологичен материал: Цервикален секрет

Срок за издаване на резултат: от 1 до 5 работни дни

Цена: 90 лева

Клинично приложение

Цервикална дисплазия; Рак на маточната шийка; Рак на устната кухина; Рак на вулвата и влагалището; Рак на пениса; Рак на ануса; Генитални брадавици; Респираторн папиломатоза

Информационни брошури

Информационни брошури

Човешки папиломен вирус - високорискови типове - генотипиране

HPV генотипиране на 12 типа

Единственият метод за диагностика на HPV е провеждане на PCR анализ, при който се изолират и намножават ДНК фрагменти от вируса. Тестът HPV генотипиране е с изключително висока специфичност и чувствителност и представлява най-ранен прогностичен маркер за рак на маточната шийка (вторият по-честота рак след рака на гърдата сред жените). Тестът детектира 12 онкогенни типа, асоциирани с висок риск от развитие на рак на маточната шийка. Той разграничава отделните вирусни типове и резултатът е с отделно становище (положителен/отрицателен) за всеки HPV тип.

Диагностичен обхват: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66

Диагностичен метод: PCR анализ

Вид проба: Цервикален секрет/ Биопсична тъкан

Срок за издаване на резултат: 1-5 работни дни

Цена: 110 лева

Заболявания, асоциирани с обхвата на тест HPV генотипиране на 12 типа

Цервикална дисплазия; Рак на маточната шийка; Рак на устната кухина; Рак на вулвата и влагалището; Рак на пениса; Рак на ануса

Изтегли брошура

Човешки папиломен вирус - високо/средно/нискорискови типове - генотипиране

HPV генотипиране на 33 типа

Единственият метод за диагностика на HPV е провеждане на PCR анализ, при който се изолират и намножават ДНК фрагменти от вируса. Тестът HPV високо/средно/нискорискови типове генотипиране е с изключително висока специфичност и чувствителност и представлява най-ранен прогностичен маркер за рак на маточната шийка (вторият по-честота рак след рака на гърдата сред жените). Тестът детектира 33 HPV типа, асоциирани с висок, среден и нисък риск от развитие на рак на маточната шийка. Той разграничава отделните вирусни типове и резултатът е с отделно становище (положителен/отрицателен) за всеки HPV тип.

Диагностичен обхват: HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 84

Диагностичен метод: PCR анализ

Вид проба: Цервикален секрет/ Биопсична тъкан

Срок за издаване на резултат: 1-5 работни дни

Цена: 187 лева

Заболявания, асоциирани с обхвата на тест HPV генотипиране на 33 типа

Цервикална дисплазия; Рак на маточната шийка; Рак на устната кухина; Рак на вулвата и влагалището; Рак на пениса; Рак на ануса; Генитални брадавици; Респираторна папиломатоза

Изтегли брошура

Течно-базирана цитология - профилактична цитонамазка

ThinPrep® PAP тест

Цитонамазката (PAP тест) е медицинско изследване за профилактика на рак на маточната шийка (РМШ). Цитологичният скрининг за РМШ се прилага в два варианта: конвенционална цитология, известна като цитонамазка и течно-базирана цитология - цитонамазка от ново поколение. Последната се отличава с възможност за по-ранно, точно и категорично поставяне на диагноза и се прилага като основна диагностична платформа във всички развити държави.

Диагностичен обхват: Гинекологична цитология

Диагностичен метод: Течно-базирана цитология

Вид проба: Цервикален секрет, отделен в контейнер на ThinPrep®

Срок за издаване на резултат: 10 - 14 работни дни

Цена: 42 лева

Заболявания, асоциирани с ThinPrep® PAP тест

Цервикална дисплазия; Рак на маточната шийка

Изтегли брошура

Изтегли брошура

Прогностичен маркер за злокачествена клетъчна трансформация

OncoHPV® тест

OncoHPV® тестът е единственият лабораторно-диагностичен подход за детекция на HPV онкогенна активност. За разлика от останалите HPV тестове, които показват обикновено вирусоносителство, OncoHPV® тестът установява напреднали форми на инфекцията, при които вече има проявена вирусна онкогенност. Тестът е приложим за определяне на стадия на дадена HPV инфекция и е най-ранният онкопрогностичен маркер за рак на маточната шийка. 

Диагностичен обхват: HPV Е6/Е7 mRNA от 14 високорискови типа

Диагностичен метод: TMA & HPA

Вид проба: Цервикален секрет, отделен в контейнер на ThinPrep®

Срок за издаване на резултат: 30 работни дни

Цена: 120 лева

Заболявания, асоциирани с обхват на OncoHPV тест®

Цервикална дисплазия; Рак на маточната шийка; Рак на устната кухина; Рак на вулвата и влагалището; Рак на пениса; Рак на ануса.

Изтегли брошура

Бъдете сигурни за наличието на трансформираща HPV инфекция

CINtec® PLUS Cytology

CINtec® PLUS Cytology е триажен тест за скрининг на рак на маточната шийка и единственият тест, който използва технология с двоен биомаркер за едновременно откриване на p16 и Ki-67. Така той осигурява мощен цитологичен индикатор за наличието на онкотрансформиращи HPV инфекции. Коекспресията на p16 и Ki-67 в една и съща клетка е силно свързана с установени високостепенни цервикални лезии и цервикален рак. CINtec® PLUS Cytology обективно идентифицира трансформиращи HPV инфекции при жени с необичайни резултати от скринингова PAP цитология и/или HPV положителни резултати. Това позволява на лекарите да бъдат сигурни за наличието на онкотранцформационен процес. 

Диагностичен обхват: Биомаркерна цитология

Диагностичен метод: CINtec® PLUS Cytology

Вид проба: Цервикален секрет, отделен в контейнер на ThinPrep®

Срок за издаване на резултат: 10-14 работни дни

Цена: 150 лева

Клинично приложение

Цервикална дисплазия; Рак на маточната шийка

Изтегли брошура

Бъдете убедителни при диагностицирането на предрака на маточната шийка

CINtec® Histology

Хистологията CINtec® осигурява обективност на диагностичната интерпретация, която помага на всички патолози да идентифицират цервикални заболявания. Тестът за хистология CINtec® е единственият р16 биомаркерен тест, маркиран с CE и US 510 (k) и разрешен за клинична употреба при оценката на проби от цервикална биопсия. Патолозите, които използват CINtec® Histology, демонстрират подобрена диагностична стойност. Хистологията CINtec® подобрява идентифицирането на окултни лезии, които могат да бъдат пропуснати само чрез H&E или морфологична интерпретация. Така тя добавя обективност към интерпретацията на цервикалната биопсия, за да помогне на патолозите да поставят информирани диагнози. Допълнителната употреба на CINtec® Histology помага на патолозите да гарантират, че подходящият пациент се лекува адекватно.

Диагностичен обхват: Хистология с p16 имунохистохимия

Диагностичен метод: CINtec® Histology

Вид проба: Цервикален биопсичен материал, фиксиран в разтвор на 10% формалин

Срок за издаване на резултат: 10-14 работни дни

Цена: 150 лева

Клинично приложение

Цервикални лезии, Цервикален карцином

Информационни брошури