За нас „ГЕНИКА“
За нас

„ГЕНИКА“

Основана през 2006, „ГEНИКА“ е единствената в България специализирана лаборатория за извършване на молекулярно-генетични тестове. Ние предоставяме пълния спектър от съвременни генетични методи и технологии за анализ на човешки, вирусен и бактериален геном (PCR; RT-PCR; секвениране; хибридизационни техники).

„ГЕНИКА“ активно извършва научни изследвания и непрекъснато разработва иновативни услуги в сферата на генетиката. Най-новите технологии изместват прилаганите през годините диагностични методи. 

Над 60 медицински експерти, генетици и изследователи работят съвместно с клинични, медицински и научни партньори по целия свят.

В лаборатория "Геника" се провеждат регулярно колегиуми по актуални теми и се осигурява участие на лекари-специалисти в национални и международни конференции, семинари и обучения относно новостите в областта на медицинската генетика - ново поколение тестове, апаратура и др.

Контролиран лабораторен процес

Експертизата, на която може да се доверите

В „ГЕНИКА“ следваме най-стриктните критерии за качество в клиничната диагностика, за да отговорим на очакванията на нашите пациенти.  Ние прилагаме вътрешно-лабораторна система за качествена и количествена оценка за адекватност на предоставената за изследване проба. В допълнение следваме и покриваме критериите на INSTAND  e. V. (INSTAND e една от най-престижните организации за международен външен контрол за качество и компетентност в PCR диагностиката). Редовно участваме в международните прорами за външно оценяване, за да гарантираме техническа и медицинска компетентност и квалификация.

Нашата мисия: осигуряване възможно най-рано на точна медицинска диагностика на наследствени и инфекциозни заболявания.

Нашата визия: трансформиране на научните клинични и генетични данни в медицински решения за пациентите. 

Нашето убеждение: генетичната основа e ключова за диагностиката и профилактиката на редица медицински състояния, в това число и репродуктивни несполуки, онкологични заболявания, редки генетични болести, полово предавани инфекции, респираторни инфекции и други. Лабораторията предлага и ДНК програми, свързани с начина на живот – хранителен режим, спорт, детокс, грижа за кожата, памет и концентрация.

Нашият

Екип