Геника Услуги и цени
Манипулации

Услуги и цени

Висококачествените медицински лабораторни услуги, предлагани от лаборатория „ГЕНИКА“, са в основата на дългосрочните взаимоотношения на лабораторията с лекари и пациенти. Ние се ангажираме да осигурим бързо време за изпълнение на назначените анализи, грижа за пациента, персонализиран подход и коректни резултати.

Ние можем да предоставим пълна гама услуги от сферата на медицинска генетика и молекулярна инфектология и персонализираме всеки анализ, за да отговорим на вашите специфични нужди. Ние също така предлагаме възможност за директен онлайн достъп до вашите резултати.

На основание чл. 69 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 98, ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл. 2, ал.3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицински услуги, в лаборатория „ГЕНИКА“, като допълнение към всички услуги, извършвани в лечебното заведение, се прилагат следните манипулации:

Медицински манипулации

Вземане на кръв

В лабораторията вземането на венозна кръв за изследване се извършва от медицински лаборанти със затворена система за вземане на кръв.

do not show: ACE

do not show: Qualitative PCR analysis Type 4 / Quantitative Real-Time PCR analysis - 167lv.

do not show: 6 ml. blood sampling

do not show: 5 days

Цена: 5 лева

do not show

do not show
Медицински манипулации

Подготовка преданалитичен етап

Подготовката на пробата преди входирането й в аналитична фаза, включва регистрация, етикиране, приемане в лабораторен отдел и извършване на предварителна обработка на пробата в аналитичен вид.

do not show: do not show

do not show: Qualitative PCR analysis Type 4 / Quantitative Real-Time PCR analysis - 167lv.

do not show: 6 ml. blood sampling

do not show: 5 days

Цена: 2 лева

do not show

do not show
Медицински манипулации

Такса екарисаж

Таксата екарисаж представлява такса за унищожаване на биологичен отпадък. Лаборатория  „ГЕНИКА“ унищожава генерирания от лабораторната дейност биологичен отпадък според Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.

do not show: do not show

do not show: Qualitative PCR analysis Type 4 / Quantitative Real-Time PCR analysis - 167lv.

do not show: 6 ml. blood sampling

do not show: 5 days

Цена: 5 лева

do not show

do not show
Медицински манипулации

Пробовземане за COVID-19

Пробовземането за COVID-19 може да се извърши в напълно изолирана среда за пациента. Лаборатория „ГЕНИКА“ следва инструкциите за COVID-19 пробовземане на Центровете по контрол и превенция на заболяванията: https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2020/cdc_updates_specimen_collection_guidelines_for_covid-19.html.

do not show: do not show

do not show: Qualitative PCR analysis Type 4 / Quantitative Real-Time PCR analysis - 167lv.

do not show: 6 ml. blood sampling

do not show: 5 days

Цена: 5 лева

do not show

do not show