Геника Генетични тестове за психично здраве
Психично здраве

Генетични тестове за психично здраве

Почти 1 на всеки 5 души страда от психични заболявания и голяма част от заболелите приемат лечение на принципа проба-грешка. Нашата мисия е да подобрим качеството на живот на хората с психични заболявания, като използваме генетичните технологии за изготвяне на персонализирани планове за лечение. 

Депресия, тревожност, хиперактивност, обсесивно-компулсивно разстройство, биполярно разтройство, шизофрения и раздвоения на личността са сред психиатричните състояния, които могат да бъдат повлияни положително чрез получаване на адекватна терапия, базирана на резултатите от генетични изследвания.

Генетичният тест Психично здраве на  „ГЕНИКА“  анализира как вашите гени могат да повлияят на отговора ви към определени лекарства. Резултатът от теста предоставя на вашия лекар информация за това кои лекарства са най-ефективни и най-ниско токсични за вас, както и необходимостта от промяна в приеманата доза.

Фармакогенетичен панел антидепресанти, антипсихотични и стабилизатори на настроението

Психично здраве (пълен панел)

Фармакогенетичният тест Психично здраве е съвременен диагностичен инструмент в помощ при определяне на медикаментозна терапия. С него се изследва индивидуалното взаимодействие между генома на пациента и дадено лекарство. По този начин може да се оптимизира дозата или да се избере алтернативен медикамент, за да се избегнат странични ефекти и да се оптимизира ефикасноста на назначената терапия. Фармакогенетичният тест Психично здраве е допълнително средство към стандартния подход за назначаване на терапия, който би могъл да елиминира дългия път на метода „проба-грешка“ и неочакваните странични ефекти при избор на лекарства и тяхното дозиране. 

Пациенти с една и съща диагноза, третирани по един и същи начин, може да постигнат различен резултат. Заради уникалния геном на всеки човек и комбинацията от ензими, които той произвежда, едно и също лекарство може да бъде много ефективно или изобщо да не дава резултат, възможно е да няма никакви странични ефекти или пък да се появят много.

Психично здраве (пълен панел) съдържа всички тестове, включени в Психично здраве (основен панел) + Мозъчна невромедиация – метаболизъм на допамин, серотонин и фолат.  

Диагностичен обхват: Мозъчна невромедиация – метаболизъм на допамин, серотонин и фолат; Антидепресанти – SSRI, SNRI, трициклични, тетрациклични и други; Антиксиолитици; Типични и атипични антипсихотични; Стабилизатори на настроението

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 1320 лева

Клинично приложение

Определяне на подходяща доза при предстояща терапия

Персонализирана медикаментозна терапия

Определяне на доза при терапия със Сипонимод (Siponimod)

Тестът за определяне на доза при терапия със Сипонимод помага за определяне на правилната доза спрямо индивидуалния генотип на пациента.

Диагностичен обхват: Назначена терапия със Сипонимод (Siponimod)

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 100

Клинично приложение

Определяне на доза при терапия със Сипонимод (Siponimod)

Персонализирана медикаментозна терапия

Стабилизатори на настроението

Фармакогенетичният тест Психично здраве е съвременен диагностичен инструмент в помощ при определяне на медикаментозна терапия. С него се изследва индивидуалното взаимодействие между генома на пациента и дадено лекарство. По този начин може да се оптимизира дозата или да се избере алтернативен медикамент, за да се избегнат странични ефекти и да се оптимизира ефикасноста на назначената терапия. Фармакогенетичният тест Психично здраве е допълнително средство към стандартния подход за назначаване на терапия, който би могъл да елиминира дългия път на метода „проба-грешка“ и неочакваните странични ефекти при избор на лекарства и тяхното дозиране.  Пациенти с една и съща диагноза, третирани по един и същи начин, може да постигнат различен резултат. Заради уникалния геном на всеки човек и комбинацията от ензими, които той произвежда, едно и също лекарство може да бъде много ефективно или изобщо да не дава резултат, възможно е да няма никакви странични ефекти или пък да се появят много.

Диагностичен обхват: Антиксиолитици; Стабилизатори на настроението

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 850 лева

Клинично приложение

Определяне на подходяща доза при предстояща терапия

Персонализирана медикаментозна терапия

Антипсихотични

 Фармакогенетичният тест Психично здраве е съвременен диагностичен инструмент в помощ при определяне на медикаментозна терапия. С него се изследва индивидуалното взаимодействие между генома на пациента и дадено лекарство. По този начин може да се оптимизира дозата или да се избере алтернативен медикамент, за да се избегнат странични ефекти и да се оптимизира ефикасноста на назначената терапия. Фармакогенетичният тест Психично здраве е допълнително средство към стандартния подход за назначаване на терапия, който би могъл да елиминира дългия път на метода „проба-грешка“ и неочакваните странични ефекти при избор на лекарства и тяхното дозиране. 

Пациенти с една и съща диагноза, третирани по един и същи начин, може да постигнат различен резултат. Заради уникалния геном на всеки човек и комбинацията от ензими, които той произвежда, едно и също лекарство може да бъде много ефективно или изобщо да не дава резултат, възможно е да няма никакви странични ефекти или пък да се появят много.

Диагностичен обхват: Типични и атипични антипсихотични

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 1030 лева

Клинично приложение

Определяне на подходяща доза при предстояща терапия

Персонализирана медикаментозна терапия

Антидепресанти

Фармакогенетичният тест Психично здраве е съвременен диагностичен инструмент в помощ при определяне на медикаментозна терапия. С него се изследва индивидуалното взаимодействие между генома на пациента и дадено лекарство. По този начин може да се оптимизира дозата или да се избере алтернативен медикамент, за да се избегнат странични ефекти и да се оптимизира ефикасноста на назначената терапия. Фармакогенетичният тест Психично здраве е допълнително средство към стандартния подход за назначаване на терапия, който би могъл да елиминира дългия път на метода „проба-грешка“ и неочакваните странични ефекти при избор на лекарства и тяхното дозиране. 

Пациенти с една и съща диагноза, третирани по един и същи начин, може да постигнат различен резултат. Заради уникалния геном на всеки човек и комбинацията от ензими, които той произвежда, едно и също лекарство може да бъде много ефективно или изобщо да не дава резултат, възможно е да няма никакви странични ефекти или пък да се появят много.

Диагностичен обхват: Антидепресанти – SSRI, SNRI, трициклични, тетрациклични и други

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Биологичен материал: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 790 лева

Клинично приложение

Определяне на подходяща доза при предстояща терапия

Метаболизъм на невротрансмитери

Метаболизъм на допамин, серотонин и фолат

Метаболизъм на допамин, серотонин и фолат - ключови невротрансмитери.


Диагностичен обхват: Мозъчна невромедиация – метаболизъм на допамин, серотонин и фолат

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Биологичен материал: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 410 лева

Клинично приложение

Определяне на подходяща доза при предстояща терапия

Тест за определяне на всички бактериални видове в чревния тракт. Той покрива 250 периметъра, с помощта на които се се определя биоразнообразие, състояние и пропускливост на чревната лигавица, образуване на функционални групи, наличие на паразити.

Микробиом МИНИ

Микробиом МИНИ включва молекулярно-генетично диагностициране за определяне на всички бактериални видове, населяващи чревния тракт. То покрива над 250 параметъра, с помощта на които се определя биоразнообразие, състояние и пропускливост на чревната лигавица, образуване на функционални групи (екуол, бутират, хистамин, сероводород), наличие на паразити. В зависимост от състоянието на микробиома могат да се направят заключения за здравословното състояние на човека и начина му на живот.

Диагностичен обхват: Състояние на фецеса; Биоразнообразие; Разпределение на бактериалните родове; Ентеротип; Индекс на дисбиоза; Най-важни бактериални родове и видове: Bacteriodetes, Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria (pathogenic or potentially pathogenic), Verrucomicrobia, Clostridia, Имунологично ефектишни видове, Дрожди/Гъбички и други образуващи функционални групи ( екуол, бутират, хистамин, сероводород).

Диагностичен метод : Секвениране от ново поколение и ДНК количествено определяне

Вид проба: Фецес

Срок за издаване на резултат: 15-20 работни дни

Цена: 378 лева

Клинично приложение

 Метаболитни разстройства; Чревни възпаления (болест на Крон); Чревни тумори; Аутизъм; Алцхаймер; Артрит; Затлъстяване.


Изтегли брошура

Фармакогенетичен панел антидепресанти, антипсихотични и стабилизатори на настроението

Психично здраве (основен панел)

Фармакогенетичният тест Психично здраве е съвременен диагностичен инструмент в помощ при определяне на медикаментозна терапия. С него се изследва индивидуалното взаимодействие между генома на пациента и дадено лекарство. По този начин може да се оптимизира дозата или да се избере алтернативен медикамент, за да се избегнат странични ефекти и да се оптимизира ефикасноста на назначената терапия. Фармакогенетичният тест Психично здраве е допълнително средство към стандартния подход за назначаване на терапия, който би могъл да елиминира дългия път на метода „проба-грешка“ и неочакваните странични ефекти при избор на лекарства и тяхното дозиране. 

Пациенти с една и съща диагноза, третирани по един и същи начин, може да постигнат различен резултат. Заради уникалния геном на всеки човек и комбинацията от ензими, които той произвежда, едно и също лекарство може да бъде много ефективно или изобщо да не дава резултат, възможно е да няма никакви странични ефекти или пък да се появят много.

Диагностичен обхват: Антидепресанти – SSRI, SNRI, трициклични, тетрациклични и други; Антиксиолитици; Типични и атипични антипсихотични; Стабилизатори на настроението

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Биологичен материал: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 1170 лева

Клинично приложение

Определяне на подходяща доза при предстояща терапия

Персонализирана медикаментозна терапия

Антиепилептични медикаменти

 Фармакогенетичният тест Психично здраве е съвременен диагностичен инструмент в помощ при определяне на медикаментозна терапия. С него се изследва индивидуалното взаимодействие между генома на пациента и дадено лекарство. По този начин може да се оптимизира дозата или да се избере алтернативен медикамент, за да се избегнат странични ефекти и да се оптимизира ефикасноста на назначената терапия. Панелът за антиепилептични лекарства включва следните лекарства:
 

Carbamazepine 

Lamotrigine 

Oxcarbazepine 

Topiramate 

Valproic acid 

Phenytoin

Clobazam 

Диагностичен обхват: Антиепилептични медикаменти

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 850 лева

Клинично приложение

 Определяне на подходяща доза при предстояща терапия 

Определяне на бактериални видове и паразити в чревния тракт

Микробиом МИДИ

Генетичният панел Микробиом МИДИ е разширен панел на Микробиом МИНИ, като в него са включени допълнителни видове паразити (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica и др.).

Диагностичен обхват: Състояние на фецеса; Биоразнообразие; Разпределение на бактериалните родове; Ентеротип; Индекс на дисбиоза; Най-важни бактериални родове и видове: Bacteriodetes, Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria (pathogenic or potentially pathogenic), Verrucomicrobia, Clostridia, Имунологично ефективни видове, Дрожди/Гъбички и други образуващи функционални групи ( екуол, бутират, хистамин, сероводород); Допълнителни видове паразити

Диагностичен метод : Секвениране от ново поколение и ДНК количествено определяне

Вид проба: Фецес

Срок за издаване на резултат: 15-20 работни дни

Цена: 459 лева

Клинично приложение

 Метаболитни разстройства; Чревни възпаления (болест на Крон); Чревни тумори; Аутизъм; Алцхаймер; Артрит; Затлъстяване

Определяне на бактериални видове и паразити в чревния тракт

Микробиом МАКСИ

Генетичният панел Микробиом МАКСИ е разширен панел на Микробиом МИДИ, като в него са включени допълнителни видове от родовете Actinobacteria и Clostridia; Сероводород продуциращи бактерии и Оксалат - разграждащи бактерии.

Диагностичен обхват: Състояние на фецеса; Биоразнообразие; Разпределение на бактериалните родове; Ентеротип; Индекс на дисбиоза; Най-важни бактериални родове и видове: Bacteriodetes, Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria (pathogenic or potentially pathogenic), Verrucomicrobia, Clostridia, Имунологично ефективни видове, Дрожди/Гъбички и други образуващи функционални групи ( екуол, бутират, хистамин, сероводород); Допълнителни видове паразити; Допълнителни видове от Actinobacteria, Clostridia; Допълнителни видове от сероводород-продуциращи бактерии; Оксалат - разграждащи бактерии

Диагностичен метод : Секвениране от ново поколение и ДНК количествено определяне

Вид проба: Фецес

Срок за издаване на резултат: 15-20 работни дни

Цена: 507 лева

Клинично приложение

Метаболитни разстройства;Чревни възпаления  болест на Крон); Чревни тумори; Аутизъм; Алцхаймер; Артрит; Затлъстяване 


Изтегли брошура

Усвояване на витамини

Витамини

Витамините играят ключова роля за правилното изпълнение на основните функции на човешкото тяло като метаболизъм, имунна защита, дейност на централна и периферна нервна системи, храносмилане, движение и др. Повечето витамини не се синтезират в човешкото тяло, а се приемат с храната като предшественици на активните им форми. Следователно правилното им усвояване, трансформиране, използване и разграждане е важно за поддържане на т.нар. витаминен баланс. 

Генетичният панел Витамини включва анализ на генетични варианти, свързани с предразположение към дефицити на витамини A, група В, D и К. Резултатите съдържат интерпретация, клинично значение на доказаните варианти и препоръки, които подпомагат специалистите при взимане на терапевтични решения. Всеки пациент получава насоки за промяна на начина на хранене, както и за прием на конкретни витамини и минерали.

Диагностичен обхват: Усвояване на витамини A, В2, B6, B9 (фолиева киселина), B12, D и К.

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Вид проба: 3-6 ml венозна кръв / 2 ml периферна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 710 лева

Клинично приложение

Хранителни разстройства; Метаболитни разстройства

Нарушено усвояване на B6

Витамин B6

Витамин В6 е важен фактор при формирането на червените кръвни клетки, изграждането на нервната тъкан, процесите на детоксикация, синтеза на ДНК, енергийния баланс на клетката и имунната защита. Той е ключов и за процесите на метилиране, чрез които се регулира „отключването“ или „заключването“ на нашите гени. Нарушение в метилирането може да доведе до покачване на нивата на хомоцистеин, което се свързва с голям брой болестни състояния.

Генетичен панел Витамин B6 включва анализ на генетични варианти, свързани с по-бързото разграждане на витамин B6 и системно ниска бионаличност на активната му форма, наречена Пиридоксал-5- фосфат. 

Резултатите съдържат интерпретация, клинично значение на доказаните варианти и препоръки, които подпомагат специалистите при взимане на терапевтични решения.

Диагностичен обхват: Генетични варианти, свързанис дефицит и по-бързо разграждане на Витамин В6

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger

Вид проба: 3-6 ml венозна кръв / 2 ml периферна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 150 лева

Клинично приложение

Метаболитни разстройства; Хранителни разстройства

Предразположение към липса на витамин B12

Витамин B12

 Витамин B12 се доставя само от храната. Той е ключов за функционирането на жизнено важни процеси в тялото, включително формиране на червените кръвни клетки, синтез на ДНК, нормална функция на нервната система, храносмилане. Ако дефицитът на Витамин В12 не се овладее навреме, това може да доведе до анемия, редица гастроинтестинални, неврологични, онкологични, и др. заболявания.

Генетичен панел Витамин B12 включва анализ на генетични варианти, свързани с нарушения в усвояването на витамина в тънките черва,  намален транспорт към черния дроб и по-бързо изчерпване на активната му форма. 

Резултатите съдържат интерпретация, клинично значение на доказаните варианти и препоръки, които подпомагат специалистите при взимане на терапевтични решения.

Диагностичен обхват: Усвояване, пренос и използване на витамин B12 в тялото.

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Вид проба: 3-6 ml венозна кръв / 2 ml периферна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 260 лева

Клинично приложение

Неврология; Хематология; Ендокринология; Гастроентерология; Психиатрия; Анемия

Количествен биохимичен анализ

Метаболизъм на триптофан

Панелът за метаболизъм на триптофан включва анализ на едни от най-важните невромедиатори и основните метаболити, в които триптофанът може да бъде преобразуван, както и ензимите, взимащи участие в тези процеси. Промени в нормалните им функции могат да бъдат асоциирани със следните клинични изяви: Артрит, Алцхаймер, Атеросклероза, Остеопороза, Диабет тип II , Болест на Крон, Улцерозен колит, Множествена склероза, Тревожни разстройства и др. хронични заболявания.

Диагностичен обхват : Количествен биохимичен анализ на: триптофан, серотонин, адреналин, норадреналин, допамин, неоптерин, биохимичен път на куниренин, кинуренинова киселина, хинолинова киселина, НАД, активност на IDO и КМО.

Диагностичен метод: Количествено измерване

Вид проба: 20 мл втора сутрешна урина

Срок за издаване на резултат: 15-20 работни дни

Цена: 498 лева

Клинично приложение

Артрит, Алцхаймер, атеросклероза, остеопороза, диабет тип II , болест на Крон, улцерозен колит, множествена склероза, тревожни разстройства и др. хронични заболявания. 

Изтегли брошура

Количествен биохимичен анализ

Метаболизъм на триптофан Плюс

Панелът за метаболизъм на триптофан Плюс включва анализ на едни от най-важните невромедиатори, ензими и кофактори, свързани с техния метаболизъм. Промени в нормалните им функции могат да бъдат асоциирани със следните клинични изяви: артрит, Алцхаймер, атеросклероза, остеопороза, диабет тип II , болест на Крон, улцерозен колит, множествена склероза, тревожни разстройства и др. хронични заболявания.

Диагностичен обхват : Количествен биохимичен анализ на: серотонин, допамин, адреналин, норадреналин, GABA, глутамат, път на кинуренин, кинуренинова киселина, хинолова киселина, активност на ИДО и KMO, фенилаланин, тирозин, цистатион, метилмалонова и никотинова киселина, никотинамид, НАД, BH4, S-аденозил метионин, бетаин, холин, SAM/SAH отношение, цитрулин, цитрат, митохондриална дисфункция ( лактат, пируват, карнитин, суберова киселина, активиране на имунитета и възпаления – неоптерин, триметиламин, триметиламин оксид .

Диагностичен метод: Количествено измерване

Вид проба: 20 мл втора сутрешна урина

Срок за издаване на резултат: 15-20 работни дни

Цена: 680 лева

Клинично приложение

Артрит, Алцхаймер, атерослероза, остеопороза, диабет тип II, болест на Крон, улцерозен колит, множествена склероза, тревожни разстройства и др. хронични заболявания.

Изтегли брошура

Количествен биохимичен анализ на SAM, SAH, бетаин и холин

Донори на метилови групи

Метилационният цикъл е изключително важен биохимичен път, осигуряващ ключови метаболити за синтеза на ДНК, репликацията и клетъчния растеж и диференциация. Ето защо нарушената функция на ензими, участващи в тези процеси или недостигът на вещества, необходими за протичането на тези рекции, биха могли да доведат до разнообразни клинични изяви. Метилирането взима участие в регулацията на генната експресия, контролира отговора на стрес, начина, по който тялото преобразува храната в енергия и много други жизненоважни процеси в организма. S-аденозил метионинът (SAM) представлява един от най-важните донори на метилови групи при реакциите на детоксикация и синтез. Метиловите групи на адреналин,например, идват предимно от SAM. Други важни донори са бетаин и холин. Ако тези молекули не присъстват в достатъчно количество, това ще повлияе върху синтеза на адреналин и нивата му в организма ще спаднат. Съотношението SAM/SAH ( S-аденозил хомоцистеин) е също важен маркер за клетъчния метилационен капацитет.

Диагностичен обхват : Количествен биохимичен анализ на: SAM, SAH, бетаин и холин

Диагностичен метод: Количествено измерване

Вид проба: 20 мл втора сутрешна урина

Срок за издаване на резултат: 15-20 работни дни

Цена: 121 лева

do not show

do not show
Нарушено разграждане на хистамин

Хистаминова непоносимост

Голяма гама храни са естествено богати на хистамин или освобождават високи нива на хистамин по време на съхранението им. Диаминооксидаза (DAO) е чревен ензим, който при нормални условия унищожава хистамина, съдържащ се в храната. Следователно, дори и след консумация на храни, богати на хистамин, не се наблюдават никакви симптоми. При носителите на генетични изменения се наблюдава дефицит на ДАО и неразграденият хистамин ненужно се усвоява, причинявайки различни симптоми. 

Симптоми от гастроинтестиналния тракт: диария, синдром на раздразнените черва (IBS), хроничен запек, газове, стомашни болки, повръщане.

Симптоми, които засягат главата и лицето: зачервяване на лицето и/или гърдите (много често срещан симптом), главоболие, подобно на мигрена, оток на Квинке (оток, който се появява предимно около очите и устните, понякога в областта на гърлото). 

Дихателни проблеми: астма, запушен нос и сълзене от очите.

Кожни оплаквания: обриви, екземи, уртикария, акне.

При жени: дисменорея. Симптомите на HIT изчезват по време на бременност и се завръщат след раждането.

Други симптоми: хрипове, разстройства на съня, аритмия, промени в настроенията - от отпадналост до раздразнителност и агресия.

Диагностичен обхват: DAO; HNMT

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger

Вид проба: 3-6 ml венозна кръв / 2 ml периферна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 200 лева

Клинично приложение

 Хистаминова непоносимост; Хистаминов интолеранс;  

Количествено определяне на нивата

Серотонин

Серотонинът е известен като инхибиторен невротрансмитер и като прекурсор на мелатонина. В централната нервна система има повдигащо настроението, релаксиращо и антидепресантно действие. Той подпомага обучението и паметта. Периферно, серотонинът играе роля в съсирването на кръвта (тромбоцитите) и заздравяването на рани, но също така е много важен за червата, тъй като засяга перисталтиката, резорбцията и имунната активност. 95% от серотонина се образува в червата. Контролът на апетита зависи от серотонина: високите нива на серотонин насърчават чувството за ситост, докато ниските се характеризират със засилен глад и могат да доведат до хранителни разстройства.

Диагностичен обхват: Количествено определяне на серотонин

Диагностичен метод : ELISA

Вид проба: 2 мл серум / фецес / урина

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 84 лева

Клинично приложение

  Аутизъм; Депресии; Хранителни разстройства; Нарушения на съня