Геника SARS-CoV-2 ТЕСТОВИ СИСТЕМИ
COVID-19

SARS-CoV-2 ТЕСТОВИ СИСТЕМИ

„ГЕНИКА“ предлага пълната гама от тестови системи за диагностика на COVID-19 - от няколко RT-PCR теста и един антиген тест за диагностика на текуща инфекция до серологични тестове за диференцирано откриване на антитела от различни имуноглобулинови класове (IgA, IgM, IgG) срещу различни SARS-CoV-2 антигени.

Ранното откриване на SARS-CoV-2 е жизненоважно за осигуряване на възможно най-добрата грижа за пациентите и контактните лица. Така  може да бъде предотвратено и разпространението на този силно заразен вирус. Подходящи методи за диагностика на текуща SARS-CoV-2 инфекции са откриването на вирусна РНК чрез RT-PCR анализ или на вирусен протеин чрез антигенен тест. Определянето на антитела дава възможност за потвърждаване на SARS-CoV-2 инфекция и проследяване на трайността на имунитета при тези пациенти. 

Всички тестове са маркирани със СЕ, което гарантира високото им качество. В допълнение, SARS-CoV-2 RT-PCR и анти-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) тестовете са одобрени за използване в оторизирани лаборатории от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA). Лаборатория „ГЕНИКА“ притежава и INSTAND E.V. сертификат за детекция на SARS-CoV-2 , удостоверяващ международно качество на лабораторна диагностика.

COVID-19

COVID-19 PCR

RT-PCR тестът за COVID-19 е световният стандарт за диагностициране на коронавирус. Това е молекулярно-генетичен тест, който използва техника за намножаване на малки, специфични за SARS-CoV-2, фрагменти от ДНК. Чрез нея може да се разбере дали в изследвания материал се съдържа генетичен материал на вируса, дори и в малки количества. Изследването се извършва с проба от назофарингеален и орофарингеален секрет (носен и гърлен секрет). 

PCR тестът е най-ранният диагностичен маркер за COVID-19. Позволява откриване на патогена в субклинични или асимптоматични форми, още преди вирусоносителят  да е в състояние да предава инфекцията на други лица. Чрез извличане на носителя на генетична информация (РНК) на вируса и последваща детекция с RT-PCR на няколко гена, уникални и специфични за SARS-CoV-2, лаборатория „ГЕНИКА“ издава резултати от проведен PCR тест чрез най-висок клас лабораторен анализ. RT-PCR тестът за SARS-CoV-2  на лаборатория  „ГЕНИКА“  покрива високите аналитични критерии за  генетична лаборатория и засича високочувствително уникални и специфични гени, характерни единствено за този вирус, гарантирайки прецизността и акуратността на резултатите. 

 Лаборатория  „ГЕНИКА“  разполага с INSTAND E.V. сертификат, удостоверяващ международно качество на лабораторна диагностика за SARS-CoV-2.

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2

Диагностичен метод: RT-PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: Резултатите от PCR тестовете за COVID-19 се издават в рамките на деня.

Цена: COVID-19 PCR индивидуален тест - 90 лева; COVID-19 PCR семеен пакет - 75 лева на човек; COVID-19 PCR 2+ групов пакет - 75 лева на човек.

COVID-19

Антигенен тест за COVID-19

Антигенните тестове за COVID-19 търсят антигена в протеина от обвивката на вируса. Те не намножават in-vitro вирусния антиген (както е при PCR метода), а детектират реалното вирусно количество в пробата. В резултат на липсата на вирусно намножаване, бързите антигенни тестове са приложими за пациенти с висок вирусен товар. Те са добър скринингов избор при пациенти със симптоми.

Най-доброто време за тестване е около седмица след евентуален рисков контакт с положителен пациент или през първата седмица от изява на клиничните симптоми.

Отрицателният резултат не изключва възможността да има инфекция с COVID-19 и трябва да се тълкува заедно с клиничната картина, историята на пациента и епидемиологичната информация. При клинични и епидемиологични данни, независимо от негативния резултат от бързия антигенен тест, задължително се прави и PCR. 

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2

Диагностичен метод: Детекция на вирусен капсид

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: 1 час

Цена: 35 лева

Заболявания, асоциирани със SARS-CoV-2

COVID-19

Изтегли брошура

Изтегли брошура

COVID-19

COVID-19 PCR тест от слюнка

По време на респираторна вирусна инфекция SARS-CoV-2 първо поразява клетките на орофаринкса и назофаринкса, като новосформираните вирусни частици се освобождават от заразените клетки и попадат в слюнчените секрети. По този начин човек, когато говори, кашля, киха, разпространява вируса в околното пространство, заразявайки хората наоколо. Следвайки хода на вирусна инфекция слюнката се отличава като един от предпочитаните материали за изследване на COVID-19.

PCR тестът от слюнка е с висока чувствителност и специфичност. Той е неинвазивен, напълно безопасен и с нулев дискомфорт за пациента.

Слюнката е по-чувствителна от назофаренгиалните проби с тампон за диагностика на асимптоматична и лека инфекция с COVID-19. Тя е чувствителна поне толкова, колкото и пробата от назофаренгиален секрет при тежка инфекция с COVID-19, сочат последните проучвания, публикувани в медицинските издания.

Резултатите от PCR тест от слюнка се признават в целия свят.

Диагностичен обхват : SARS-CoV-2

Диагностичен метод: RT-PCR

Вид проба: Слюнка

Срок за издаване на резултат: В рамките на деня

Цена: 100 лева

Клинично приложение

Заболявания, асоциирани със SARS-CoV-2

Изтегли брошура

Количествени тестове за SARS-CoV-2 антитела

Неутрализиращи COVID-19 антитела

cPassTM на американската компания GeneScript® е тест за установяване на вирус неутрализиращи SARS-CoV-2 антитела, като този тест е единственият, одобрен от Американската агенция по храни и лекарства (FDA) и Европейските CE-IVD регулаторни органи за ин витро диагностика. Този тест открива присъствието и количеството на определени антитела, които се свързват с блокиране на способността на вируса да заразява човешките клетки и следователно тестът демонстрира наличие на имунитет и реална серопротекция срещу инфекция с вируса, причиняващ COVID-19. Всички останали налични тестове декларират само и единствено установяването на антитела като съпътстващ серологичен маркер за преминала инфекция или като помощна диагностика за COVID-19. Неутрализиращите тела се образуват в организма от 14 до 45 дни след заразяване, в зависимост от индивидуалния имунологичен отговор на всеки организъм. Затова тестът не се препоръчва по-рано от 2 седмици след потвърдена с PCR инфекция или проявени симптоми. Точността на теста за окриване на неутрализиращи антитела е 99.6%. 

Тестът cPassTM GeneScript® за анти-SARS-CoV-2 VNT (вирус неутрализиращи антитела) може да покаже дали човек е изградил защита срещу инфекцията, след като се е възстановил от нея или е бил ваксиниран. 

Положителен резултат от cPassTM теста означава присъствие над 30% на вирус неутрализиращи антитела и се наблюдава при голяма част от преболедувалите и ваксинирани индивиди. Положителният резултат се свързва с ефикасността на придобития имунитет от COVID-19 след ваксинация или преболедуване, и се възприема като маркер за протекция от реинфекция. Стойностите на вирус неутрализиращите антитела показват тенденции към понижаване във времето, което е индивидуално за всеки пациент. 

Отрицателният резултат (стойности под 30%) индикира липсата на тези антитела след възстановяване от COVID-19, или те са в много малка концентрация, и така има вероятност пациентът да бъде заразен. Отрицателният резултат може да бъде много важен ориентир за необходимостта от своевременно поставяне на ваксина.

Диагностичен обхват: Spike протеин - RBD домейн

Диагностичен метод: ELISA IgG

Биологичен материал: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: В рамките на деня

Цена: 50 лева

Клинично приложение

Тестът е предназначен за изследване на:

  • Преболедували COVID-19 лица за оценка на наличието на потенциално неутрализиращи антитела
  • Потенциални донори на хиперимунна плазма за терапевтични цели
  • Ваксинирани лица за оценка изработването на неутрализиращи анти Spike/RBD IgG антитела
  • Общата популация - в контекста на епидемиологични проучвания

Изтегли брошура

Изтегли брошура

Количествени тестове за SARS-CoV-2 антитела

Общи COVID-19 антитела

Тестовете за общи антитела са полезни като диагностични показатели за това дали индивидът е бил заразен или не, без да могат да индикират дали инфекцията е текуща или преминала. Тестът за общи антитела на COVID-19 НЕ се използва за диагностициране на активна инфекция или безсимптомно носителство. При положителен тест за общи SARS-CoV-2 антитела се провежда PCR тест с цел изключване на активна инфекция. Тестът за общи антитела може да покаже дали дадено лице е имало контакт с вируса, без да може да разграничи наличие на неутрализиращи антитела, които се асоциират със създаден имунитет срещу SARS-CoV-2. 

Диагностичен обхват: Нуклокапсиден протеин

Диагностичен метод: ELISA IgG

Биологичен материал: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: За проби, взети до 12.00 ч. – същия ден. За проби, взети след 12.00 ч. – до 14 ч. на следващ работен ден.

Цена: 30 лева

Клинично приложение

Имунен отговор срещу SARS-CoV-2 

Изтегли брошура

Изтегли брошура

Комбиниран PCR тест за остри вирусни респираторни инфекции

COVID-19 + грип А и грип B (PCR тест)

Този тест предлага едновременно тестване за COVID-19, грип А и грип B с една проба от назофарингеален или орофарингеален секрет (носен или гърлен секрет). Технологията е същата като при RT-PCR тестовете за COVID-19, с разликата, че има няколко различни праймерни и флуоресцентни  сонди, насочени специфично към: матриксния протеин на грипния вирус – тип А (Flu A), матриксния протеин на грипния вирус тип В (Flu B), както и на нуклеокапсидния ген N на вируса SARS-CoV-2.

Този вид тестове се препоръчват от СЗО за специфична диагностика и диференциране на трите вируса като причинители на остри дихателни смущения със сходни симптоми, но с различни причинители и различно лечение.

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2; Influenza A; Influenza B

Диагностичен метод: RT-PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: За проби, приети до 13.00 часа - същия ден. За проби, приети след 13.00 часа - до 14:00 часа на следващия ден

Цена: 135 лева

Клинично приложение

COVID-19, грип А и грип B

Комбиниран PCR тест за остри вирусни респираторни инфекции

COVID-19 + грип А и грип B + RSV (PCR тест)

Този тест предлага едновременно тестване за COVID-19, грип А, грип B и респираторен синтинциален вирус (RSV) с една проба от назофарингеален или орофарингеален (носен или гърлен) секрет. Технологията е същата като при RT-PCR тестовете за COVID-19, с разликата, че има няколко различни праймерни и флуоресцентни  сонди, насочени специфично към: матриксния протеин на грипния вирус – тип А (Flu A), матриксния протеин на грипния вирус тип В (Flu B), RSV,  както и на нуклеокапсидния ген N на вируса SARS-CoV-2.

Този вид тестове се препоръчват от СЗО за специфична диагностика и диференциране на четирите вируса като причинители на остри дихателни смущения със сходни симптоми, но с различни причинители и различно лечение.

Диагностичен обхват : SARS-CoV-2; Influenza A; Influenza B; RSV

Диагностичен метод : RT-PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат:: За проби, приети до 13.00 часа - същия ден. За проби, приети след 13.00 часа - до 14:00 часа на следващия ден

Цена: 140 лева

Клинично приложение

COVID-19, грип А и грип B, негрипни остри респираторни инфекции

Комбиниран тест за остри респираторни вирусни инфекции

ARVI screen 18®

PCR тест за едновременна детекция на 18 патогена, свързани с остри респираторни вирусни инфекции. 

Този тест включва изследване на новия коронавирус, двата грипни и 15 негрипни вируси. Тестът открива множество респираторни вируси, свързани с грипни и негрипни респираторни инфекции, като ги разграничава от SARS-CoV-2, който причинява COVID-19. В допълнение към SARS-CoV-2, грипен вирус тип В и три отделни щама на грипния вирус тип А, тестът открива четири други коронавируса, човешки метапневмовирус, човешки риновирус, аденовирус, бокавирус, парагрипен вирус, респираторно-синцитиален вирус (RSV).

Резултатите от теста ориентират лекаря за вида на патогена, който предизвиква респираторното заболяване (вирусна, бактериална или смесена етиология). Това дава възможност за аргументирана преценка на терапевтичния подход за конкретния пациент - например, необходимост от прилагане на антигрипни препарати, антибиотици или само симптоматично лечение и др.

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2; Influenza A; Influenza B; Human Respiratory Syncytial virus (hRSv); Human Metapneumovirus (hMpv); Human Parainfluenza virus-1-4 (hPiv); ОС43, Е229, NL63, HKUI human Coronavirus (hCov); Human Rhinovirus (hRv); Human B, C, E Adenovirus (hAdv); Human Bocavirus (hBov)

Диагностичен метод: PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: До 24 часа

Цена: 140 лева

Клинично приложение

 COVID-19; Остри респираторни вирусни инфекции 

Изтегли брошура

Остри респираторни вирусни инфекции

ARVI screen 22®

PCR тест за едновременна детекция на 22 патогена, свързани с остри респираторни вирусни инфекции. Този тест включва изследване на новия коронавирус, двата грипни и 19 негрипни вируси, изчерпвайки всички възможни респираторни вирусни патогени.

ARVI screen 22® открива множество респираторни вируси, свързани с грипни и негрипни респираторни инфекции, като ги разграничава от SARS-CoV-2, който причинява COVID-19. В допълнение към SARS-CoV-2, грипен вирус тип В и три отделни щама на грипния вирус тип А, тестът открива четири други коронавируса, човешки метапневмовирус, човешки риновирус, аденовирус, ентеровирус, бокавирус, парагрипен вирус, респираторно-синцитиален вирус (RSV), пареховирус и парамиксовирус.

Резултатите от теста ориентират лекаря за вида на патогена, който предизвиква респираторното заболяване (вирусна, бактериална или смесена етиология). Това дава възможност за аргументирана преценка на терапевтичния подход за конкретния пациент - например, необходимост от прилагане на антигрипни препарати, антибиотици или само симптоматично лечение и др.

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2; Influenza A; Influenza B; Human Respiratory Syncytial virus (hRSv); Human Metapneumovirus (hMpv); Human Parainfluenza virus-1-4 (hPiv); ОС43, Е229, NL63, HKUI human; Coronavirus (hCov); Human Rhinovirus (hRv); Human B, C, E Adenovirus (hAdv); Human Bocavirus (hBov); Enterovirus (EV); Parechovirus (HPeV); Paramyxoviridae (HPIV)

Диагностичен метод: PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: До 48 часа

Цена: 190 лева

Клинично приложение

COVID-19; Остри респираторни вирусни инфекции

Изтегли брошура

COVID-19

Оценка на генетичния риск за тежко протичане на COVID-19 - панел CorGene-S

При различните хора тежестта на протичане на инфекция, причинена от един и същ вирус (вкл. SARS-CoV-2) зависи от редица генетични и негенетични фактори.  Като негенетични фактори, които утежняват клиничното протичане на COVID-19 се считат напреднала възраст, мъжки пол, наднормено тегло и съпътстващи заболявания (сърдечно-съдови, метаболитни, респираторни) и др.

Молекулярно-генетичните анализи, проведени сред стотици хиляди пациенти, показват връзка между определени генетични варианти и тежестта на протичане на болестта. Варианти в гените, които са отговорни за навлизането на вирусите в клетката и за развитието на имунен отговор към тях, определят различната тежест на инфекцията при всеки индивид.

Малкият панел CorGene-S включва изследване и интерпретиране на определени генетични варианти в 19 гена, които са подбрани на база на публикуваните до момента данни. Те са определени като водещи в оценката на генетичния риск от тежко протичане на инфекциозни заболявания, включително и COVID-19 инфекция.

 *Ако резултатите от CorGene-S и CorGene-D тестовете не показват повишен риск, това не означава, че индивидът е защитен от инфекциозни заболявания, вкл. COVID-19. 

Диагностичен обхват : Генетични варианти, асоциирани с тежко протичане на вирусни инфекции (включително COVID-19)

Диагностичен метод: Секвениране от ново поколение

Вид проба: 6 ml венозна кръв с ЕДТА/DBS (кръв върху филтърна бланка)

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 650 лева

Клинично приложение

Тестът е предназначен за изследване на генетични варианти, асоциирани с тежко протичане на вирусни инфекции (включително COVID-19)

Изтегли брошура

COVID-19

Оценка на генетичния риск за тежко протичане на COVID-19 - панел CorGene-D

При различните хора тежестта на протичане на инфекция, причинена от един и същ вирус (вкл. SARS-CoV-2), зависи от редица генетични и негенетични фактори.  Като негенетични фактори, които утежняват клиничното протичане на COVID-19 се считат напреднала възраст, мъжки пол, наднормено тегло и съпътстващи заболявания (сърдечно-съдови, метаболитни, респираторни) и др.

Молекулярно-генетичните анализи, проведени сред стотици хиляди пациенти, показват връзка между определени генетични варианти и тежестта на протичане на болестта. Варианти в гените, които са отговорни за навлизането на вирусите в клетката и за развитието на имунен отговор към тях, определят различната тежест на инфекцията при всеки индивид.

Разширеният панел CorGene-D, включва анализ и търсене на генетични варианти в над 400  гена, които имат важно значение за регулирането на имунния отговор при вирусни инфекции,  включително и COVID-19.

*Ако резултатите от CorGene-S и CorGene-D тестовете не показват повишен риск, това не означава, че индивидът е защитен от инфекциозни заболявания, вкл. COVID-19.

Диагностичен обхват : Генетични варианти, асоциирани с тежко протичане на вирусни инфекции (включително COVID-19)

Диагностичен метод: Секвениране от ново поколение

Вид проба: 6 ml венозна кръв с ЕДТА/DBS (кръв върху филтърна бланка)

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 2200 лева

Клинично приложение

 Тестът е предназначен за изследване на генетични варианти, асоциирани с тежко протичане на вирусни инфекции (включително COVID-19) 

Изтегли брошура