Геника Генетика на рака
Онкология

Генетика на рака

Генетичните тестове за наследствени и соматични ракови заболявания са в основата на правилната диагноза и лечение при засегнати пациенти. Те са незаменими и в ранната превенция на техни роднини, които са носители на генетични мутации, асоциирани с риск от развитие на онкологично заболяване. 

Някои семейства може да имат повишен риск от развитие на дадени видове рак чрез наследяване на определени генни варианти. Генетичният анализ може да определи дали сте изложени на повишен риск от развитие на рак и да предложи подходяща стратегия за превенция или наблюдение.

С помощта на генетичните тестове ние можем да насочим лекарите при избора на правилните терапевтични възможности. Например, някои видове рак ще реагират по различен начин на лечение с дадени класове лекарства, в зависимост от наличието или отсъствието на определени генетични варианти. Тестването и лечението на тумори по този начин е известно още като  персонализирана медицина.

Лаборатория „ГЕНИКА“ изследва обширна гама генетични варианти, даващи възможност за ранна превенция, за диагностика на рака, за прогноза, за избор на лечение и за следтерапевтично наблюдение на пациента. Нашият набор от онкологични тестове е обширен и постоянно се актуализира. Ако не можете да намерите конкретен тест, моля, обадете ни се.

Генетични тестове за откриване и превенция на ракови заболявания

Панел Наследствен карцином - мъже

Тестът детектира мутации в 62 гена, асоциирани с наследствен карцином при мъже. 

Генетичните тестове за наследствени и соматични ракови заболявания са в основата на правилната диагноза и лечение при засегнатите пациенти. Те са незаменими и в ранната превенция на техни роднини, които са носители на генетични мутации, асоциирани с риск от развитие на онкологично заболяване. С помощта на генетичните тестове за откриване и превенция на ракови заболявания ние можем да насочим лекарите при избора на правилните терапевтични възможности. 

Лаборатория „ГЕНИКА“ изследва обширна гама генетични варианти, даващи възможност за ранна превенция, за диагностика на рака, за прогноза, за избор на лечение и за следтерапевтично наблюдение на пациента.

Диагностичен обхват: APC, ATM, AXIN2, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, EXT1, EXT2, FH, FLCN, MAX, MEN1, MET, MLH1, MLH3, MRE11A, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NTRK1, PALB2, PMS1, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RB1, RET, SDHAF2, SDHB, SDHD, SDHC, SMAD4, STK11, TMEM127, TP53, VHL, RAD51D, EPCAM, SMARCA4, KIT, PDGFRA, SDHA, BLM, GALNT12, MSH3, POLD1, POLE, HOXB13, NTHL1

Диагностичен метод: Секвениране от ново поколение

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 20 работни дни

Цена: 3200 лева

Клинично приложение

Наследствен карцином

Генетични тестове за откриване и превенция на ракови заболявания

Панел наследствен карцином - жени

Този тест детектира мутации в 62 гена, асоциирани с различни видове наследствен карцином при жени. 

Генетичните тестове за наследствени и соматични ракови заболявания са в основата на правилната диагноза и лечение при засегнатите пациенти. Те са незаменими и в ранната превенция на техни роднини, които са носители на генетични мутации, асоциирани с риск от развитие на онкологично заболяване. С помощта на генетичните тестове за откриване и превенция на ракови заболявания ние можем да насочим лекарите при избора на правилните терапевтични възможности. 

Лаборатория „ГЕНИКА“ изследва обширна гама генетични варианти, даващи възможност за ранна превенция, за диагностика на рака, за прогноза, за избор на лечение и за следтерапевтично наблюдение на пациента.

Диагностичен обхват: APC, ATM, AXIN2, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, EXT1, EXT2, FH, FLCN, GALNT12, HOXB13, KIT, MAX, MEN1, MET, MLH1, MLH3, MRE11A, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NTHL1, NTRK1, PALB2, PDGFRA, PMS1, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RB1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHD, SDHC, SMAD4, SMARCA4, STK11, TMEM127, TP53, VHL

Диагностичен метод: Секвениране от ново поколение

Биологичен материал: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 20 работни дни

Цена: 3200 лева

Клинично приложение

Наследствен карцином

Панел BRCA1 / BRCA2

Рак на гърдата

Този тест детектира мутации, асоциирани с рак на гърдата.

Диагностичен обхват: BRCA1, BRCA2

Диагностичен метод: NGS

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 20 работни дни

Цена: 1800 лева

Клинично приложение

Рак на гърдата

Полово предавани инфекции, асоциирани с риск от развитие на онкологично заболяване

Рак на маточната шийка

Ракът на маточната шийка (РМШ) е второто по честота онкозаболяване в света сред жените на възраст между 20 и 55 г. Негов причинител е човешкият папиломен вирус (HPV). РМШ представлява краен стадий на неизлекувана HPV инфекция, която се характеризира с постоянно присъствие на HPV и е установена при многократно ДНК тестване на цервикални проби. HPV инфекцията се предава предимно по полов път и обикновенно протича без клинични признаци или симптоми. 

Процесът от заразяване с HPV до настъпване на ракова заболеваемост е бавен. Това прави иницииращите инфекции и предшестващите болестта лезии подходящи за редовна профилактика с цел превенция на развитие на рак на маточната шийка.

С диагностичните решения на  „ГЕНИКА 93% от РМШ е предотвратим. ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Диагностичен обхват: HPV от 12 до 33 типа

Диагностичен метод: PCR анализ

Биологичен материал: Цервикален секрет

Срок за издаване на резултат: 1-5 работни дни

Цена: от 66 до 167 лева в зависимост от избрания тест

Клинично приложение

Цервикална дисплазия; Рак на маточната шийка; Рак на устната кухина; Рак на вулвата и влагалището; Рак на пениса; Рак на ануса; Генитални брадавици

Изтегли брошура

Изтегли брошура

Ракови заболявания

Онкогинекология

Група ДНК тестове, асоциирани с гинекологични ракови заболявания, в това число рак на маточна шийка (ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ), рак на ендометриума, рак на яйчника, рак на гърдата.

Диагностичен обхват: Човешки папиломен вирус (HPV), асоцииран с рак на маточната шийка; MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, STK11, TP53, PTEN, MUTYH, асоциирани с наследствен ендометриален карцинома; BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, BRIP1, TP53, PTEN, STK11, CDH1, ATM, BARD1, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PMS1, PMS2, RAD50, RAD51C, RAD51D, NF1, EPCAM, SMARCA4, HOXB13 , асоциирани с рак на яйчника и гърдата

Диагностичен метод: Генетичен анализ

Биологичен материал: Цервикален секрет/ Биопсичен материал/ Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 5-20 работни дни за различните анализи

Цена: От 48 лева до 1800 лева за различните анализи

Клинично приложение

Рак на маточна шийка; Рак на ендометриума; Рак на яйчника; Рак на гърдата

Изтегли брошура

Генетични мутации, асоциирани с риск от развитие на онкологично заболяване

Наследствен меланом

Този тест детектира мутации, асоциирани с развитие на меланом.

Диагностичен обхват: CDKN2A, CDK4

Диагностичен метод: NGS

Биологичен материал: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 20 работни дни

Цена: 1800 лева

Клинично приложение

Меланом

Мутации в гените IDH1/IDH2

Онкомутации

Фармакогенетиката на рака позволява идентифициране на пациенти с риск от тежка токсичност или такива, които вероятно ще се възползват от определено лечение. По този начин тя помага за изготвяне на индивидуализираната терапия на рака. 

Съществуват значителни разлики между фармакогеномиката на рака и други заболявания.

Диагностичен обхват: IDH1/IDH2

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Биологичен материал: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 150 лева

Клинично приложение

Персонализирана терапия

Генетични тестове за наследствени ракови заболявания

Онкоендокринология

Този тест детектира мутации, асоциирани с наследствен рак на панкреаса, мултиплена ендокринна неоплазия, наследствен тироиден карцином, наследствен паратироиден карцином.

Диагностичен обхват: BRCA2, PALB2, MEN1, RET, CDKN1B, RET, NTRK1, CDC73, MEN 1

Диагностичен метод: NGS

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 20 работни дни

Цена: 1800 лева на заболяване

Клинично приложение

Рак на панкреаса; Рак на щитовидната жлеза; Рак на паращитовидната жлеза; Мултиплена ендокринна неоплазия

Генетични мутации, асоциирани с риск от развитие на онкологично заболяване

Наследствен простатен карцином

Този тест детектира мутации, асоциирани с рак на простатата.

Диагностичен обхват: BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, MSH2, MSH6, PMS2, MLH1, ATM, BRIP1, PALB2

Диагностичен метод: NGS

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 20 работни дни

Цена: 1800 лева

Клинично приложение

Рак на простатата

Генетични мутации, асоциирани с риск от развитие на онкологично заболяване

Наследствен карцином на дебелото черво

Този тест детектира мутации, асоциирани с рак на дебелото черво.

Диагностичен обхват: APC, AXIN2, EPCAM, MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS1, PMS2, STK11, PTEN, SMAD4, BMPR1A, ATM, BLM, CHEK2, GALNT12, MSH3, NTHL1, POLD1, POLE, TP53

Диагностичен метод: NGS

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 20 работни дни

Цена: 1800 лева

Клинично приложение

Рак на дебелото черво

Ракови заболявания

Наследствен рак на стомаха

Този тест детектира мутации, асоциирани с рак на стомаха.

Диагностичен обхват: CDH1, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC, BMPR1A, SMAD4, STK11, TP53

Диагностичен метод: NGS

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 20 работни дни

Цена: 1800 лева

Клинично приложение

Рак на стомаха

Хиперметилиране на MGMT промоторен регион

MGMT хиперметилиране

Фармакогенетиката на рака позволява идентифициране на пациенти с риск от тежка токсичност или такива, които вероятно ще се възползват от определено лечение. По този начин тя помага за изготвяне на индивидуализираната терапия на рака. Съществуват значителни разлики между фармакогеномиката на рака и други заболявания.

Диагностичен обхват: Хиперметилиране на MGMT промоторен регион

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 270 лева

Клинично приложение

Персонализирана терапия

Генетични тестове за наследствени ракови заболявания

Редки наследствени карциноми

Този тест детектира мутации, асоциирани с хондросарком, ретинобластом, фамилна параганглиома, феохромоцитома, неврофиброматоза 2, наследствен бъбречен карцином.

Диагностичен обхват: EXT1, EXT2 (Хондросарком); RB1 (Ретинобластом), SDHB, SDHC, SDHD, SDHAF2, VHL (Фамилна параганглиома), SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, RET, VHL, MAX, NF1, TMEM127 (Феохромоцитома), NF1, NF2 ( Неврофиброматоза 2), VHL, MET, FH, FLCN (Наследствен бъбречен карцином)

Диагностичен метод: NGS

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 20 работни дни

Цена: 1800 лева на заболяване

Клинично приложение

Хондросарком; Ретинобластом; Фамилна параганглиома; Феохромоцитома; Неврофиброматоза 2; Наследствен бъбречен карцином