Геника Молекулярно-генетични тестове за респираторни инфекции
Респираторни инфекции

Молекулярно-генетични тестове за респираторни инфекции

Респираторните инфекции са най-честата причина за посещения на лекар. Въпреки че много респираторни заболявания са самоограничаващи се вирусни инфекции, които се разрешават с времето и чрез поддържащи грижи, нерядко е от решаващо значение да се идентифицира причинителят в ранен стадий на заболяването, за да се приложи ефективна антимикробна терапия и контрол на инфекциите. В допълнение, провеждането на тестове, идентифициращи формата на инфекция (вирусна, бактериална или смесена етиология), дава възможност за по-добро ориентиране на лекаря и аргументирана преценка за необходимостта от антибиотик. 

През последните няколко години, с разработването на нови анализи и наличието на актуализирани тестове за по-нови щамове на патогени, диагностиката на респираторни инфекции се разви значително. По-новите лабораторни методи са бързи, силно чувствителни и специфични и постепенно заместват конвенционалните златни стандарти. Тестовете за амплификация на нуклеинова киселина (PCR) за респираторни вируси вече се използват за откриване както на конвенционални, така и на нововъзникващи вируси. Тези тестове са по-чувствителни от други диагностични подходи, като PCR методът сега формира гръбначния стълб на клиничните вирусологични лабораторни тестове по целия свят. Той дава възможност да се откриват до 21 различни вируса в един тест, разграничавайки нововъзникнали вируси, като SARS-CoV-2 (COVID-19), от грип и настинка.

COVID-19

COVID-19 PCR

RT-PCR тестът за COVID-19 е световният стандарт за диагностициране на коронавирус. Това е молекулярно-генетичен тест, който използва техника за намножаване на малки, специфични за SARS-CoV-2, фрагменти от ДНК. Чрез нея може да се разбере дали в изследвания материал се съдържа генетичен материал на вируса, дори и в малки количества. Изследването се извършва с проба от назофарингеален и орофарингеален секрет (носен и гърлен секрет). 

PCR тестът е най-ранният диагностичен маркер за COVID-19. Позволява откриване на патогена в субклинични или асимптоматични форми, още преди вирусоносителят  да е в състояние да предава инфекцията на други лица. Чрез извличане на носителя на генетична информация (РНК) на вируса и последваща детекция с RT-PCR на няколко гена, уникални и специфични за SARS-CoV-2, лаборатория „ГЕНИКА“ издава резултати от проведен PCR тест чрез най-висок клас лабораторен анализ. RT-PCR тестът за SARS-CoV-2  на лаборатория  „ГЕНИКА“  покрива високите аналитични критерии за  генетична лаборатория и засича високочувствително уникални и специфични гени, характерни единствено за този вирус, гарантирайки прецизността и акуратността на резултатите. 

 Лаборатория  „ГЕНИКА“  разполага с INSTAND E.V. сертификат, удостоверяващ международно качество на лабораторна диагностика за SARS-CoV-2.

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2

Диагностичен метод: RT-PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: Резултатите от PCR тестовете за COVID-19 се издават в рамките на деня.

Цена: COVID-19 PCR индивидуален тест - 80 лева; COVID-19 PCR семеен пакет - 75 лева на човек; COVID-19 PCR 2+ групов пакет - 75 лева на човек.

COVID-19

Антигенен тест за COVID-19

Антигенните тестове за COVID-19 търсят антигена в протеина от обвивката на вируса. Те не намножават in-vitro вирусния антиген (както е при PCR метода), а детектират реалното вирусно количество в пробата. В резултат на липсата на вирусно намножаване, бързите антигенни тестове са приложими за пациенти с висок вирусен товар. Те са добър скринингов избор при пациенти със симптоми.

Най-доброто време за тестване е около седмица след евентуален рисков контакт с положителен пациент или през първата седмица от изява на клиничните симптоми.

Отрицателният резултат не изключва възможността да има инфекция с COVID-19 и трябва да се тълкува заедно с клиничната картина, историята на пациента и епидемиологичната информация. При клинични и епидемиологични данни, независимо от негативния резултат от бързия антигенен тест, задължително се прави и PCR. 

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2

Диагностичен метод: Детекция на вирусен капсид

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: 1 час

Цена: 15 лева

Заболявания, асоциирани със SARS-CoV-2

COVID-19

Изтегли брошура

Изтегли брошура

Комбиниран PCR тест за остри вирусни респираторни инфекции

COVID-19 + грип А и грип B (PCR тест)

Този тест предлага едновременно тестване за COVID-19, грип А и грип B с една проба от назофарингеален или орофарингеален секрет (носен или гърлен секрет). Технологията е същата като при RT-PCR тестовете за COVID-19, с разликата, че има няколко различни праймерни и флуоресцентни  сонди, насочени специфично към: матриксния протеин на грипния вирус – тип А (Flu A), матриксния протеин на грипния вирус тип В (Flu B), както и на нуклеокапсидния ген N на вируса SARS-CoV-2.

Този вид тестове се препоръчват от СЗО за специфична диагностика и диференциране на трите вируса като причинители на остри дихателни смущения със сходни симптоми, но с различни причинители и различно лечение.

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2; Influenza A; Influenza B

Диагностичен метод: RT-PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: За проби, приети до 13.00 часа - същия ден. За проби, приети след 13.00 часа - до 14:00 часа на следващия ден

Цена: 135 лева

Клинично приложение

COVID-19, грип А и грип B

Комбиниран PCR тест за остри вирусни респираторни инфекции

COVID-19 + грип А и грип B + RSV (PCR тест)

Този тест предлага едновременно тестване за COVID-19, грип А, грип B и респираторен синтинциален вирус (RSV) с една проба от назофарингеален или орофарингеален (носен или гърлен) секрет. Технологията е същата като при RT-PCR тестовете за COVID-19, с разликата, че има няколко различни праймерни и флуоресцентни  сонди, насочени специфично към: матриксния протеин на грипния вирус – тип А (Flu A), матриксния протеин на грипния вирус тип В (Flu B), RSV,  както и на нуклеокапсидния ген N на вируса SARS-CoV-2.

Този вид тестове се препоръчват от СЗО за специфична диагностика и диференциране на четирите вируса като причинители на остри дихателни смущения със сходни симптоми, но с различни причинители и различно лечение.

Диагностичен обхват : SARS-CoV-2; Influenza A; Influenza B; RSV

Диагностичен метод : RT-PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат:: За проби, приети до 13.00 часа - същия ден. За проби, приети след 13.00 часа - до 14:00 часа на следващия ден

Цена: 140 лева

Клинично приложение

COVID-19, грип А и грип B, негрипни остри респираторни инфекции

Комбиниран тест за остри респираторни вирусни инфекции

ARVI screen 18®

PCR тест за едновременна детекция на 18 патогена, свързани с остри респираторни вирусни инфекции. 

Този тест включва изследване на новия коронавирус, двата грипни и 15 негрипни вируси. Тестът открива множество респираторни вируси, свързани с грипни и негрипни респираторни инфекции, като ги разграничава от SARS-CoV-2, който причинява COVID-19. В допълнение към SARS-CoV-2, грипен вирус тип В и три отделни щама на грипния вирус тип А, тестът открива четири други коронавируса, човешки метапневмовирус, човешки риновирус, аденовирус, бокавирус, парагрипен вирус, респираторно-синцитиален вирус (RSV).

Резултатите от теста ориентират лекаря за вида на патогена, който предизвиква респираторното заболяване (вирусна, бактериална или смесена етиология). Това дава възможност за аргументирана преценка на терапевтичния подход за конкретния пациент - например, необходимост от прилагане на антигрипни препарати, антибиотици или само симптоматично лечение и др.

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2; Influenza A; Influenza B; Human Respiratory Syncytial virus (hRSv); Human Metapneumovirus (hMpv); Human Parainfluenza virus-1-4 (hPiv); ОС43, Е229, NL63, HKUI human Coronavirus (hCov); Human Rhinovirus (hRv); Human B, C, E Adenovirus (hAdv); Human Bocavirus (hBov)

Диагностичен метод: PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: До 24 часа

Цена: 140 лева

Клинично приложение

 COVID-19; Остри респираторни вирусни инфекции 

Изтегли брошура

Остри респираторни вирусни инфекции

ARVI screen 22®

PCR тест за едновременна детекция на 22 патогена, свързани с остри респираторни вирусни инфекции. Този тест включва изследване на новия коронавирус, двата грипни и 19 негрипни вируси, изчерпвайки всички възможни респираторни вирусни патогени.

ARVI screen 22® открива множество респираторни вируси, свързани с грипни и негрипни респираторни инфекции, като ги разграничава от SARS-CoV-2, който причинява COVID-19. В допълнение към SARS-CoV-2, грипен вирус тип В и три отделни щама на грипния вирус тип А, тестът открива четири други коронавируса, човешки метапневмовирус, човешки риновирус, аденовирус, ентеровирус, бокавирус, парагрипен вирус, респираторно-синцитиален вирус (RSV), пареховирус и парамиксовирус.

Резултатите от теста ориентират лекаря за вида на патогена, който предизвиква респираторното заболяване (вирусна, бактериална или смесена етиология). Това дава възможност за аргументирана преценка на терапевтичния подход за конкретния пациент - например, необходимост от прилагане на антигрипни препарати, антибиотици или само симптоматично лечение и др.

Диагностичен обхват: SARS-CoV-2; Influenza A; Influenza B; Human Respiratory Syncytial virus (hRSv); Human Metapneumovirus (hMpv); Human Parainfluenza virus-1-4 (hPiv); ОС43, Е229, NL63, HKUI human; Coronavirus (hCov); Human Rhinovirus (hRv); Human B, C, E Adenovirus (hAdv); Human Bocavirus (hBov); Enterovirus (EV); Parechovirus (HPeV); Paramyxoviridae (HPIV)

Диагностичен метод: PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет

Срок за издаване на резултат: До 48 часа

Цена: 190 лева

Клинично приложение

COVID-19; Остри респираторни вирусни инфекции

Изтегли брошура

Остри бактериални респираторни инфекции

Бактериален респираторен панел PCR

Тестът е предназначен за пациенти със симптоми на остра респираторна инфекция с подозрение за бактериална или смесена вирусна и бактериална етиология. Резултатите от теста ориентират лекаря за вида на патогена, който предизвиква респираторното заболяване. Това дава възможност за аргументирана преценка на терапевтичния подход за конкретния пациент - например, необходимост от прилагане на антигрипни препарати, антибиотици или само симптоматично лечение и др.

Диагностичен обхват: Mycoplasma pneumoniae; Chlamydophila pneumoniae; Legionella pneumophila; Haemophilus influenzae; Streptococcus pneumoniae; Staphylococcus aureus; Moraxella catarrhalis

Диагностичен метод: PCR анализ

Вид проба: Назофарингеален и орофарингеален секрет; Храчка

Срок за издаване на резултат: До 24 часа

Цена: 95 лева

Клинично приложение

Остри респираторни бактериални инфекции; Бактериални пневмонии

Изследване за мутации в CFTR гена

Муковисцидоза / Кистозна фиброза

Муковисцидозата е наследствено, нелечимо заболяване с висока честота сред представителите на бялата раса. Дължи се на мутации в CFTR гена, които водят до засягане функцията на натриевите канали при жлезите с външна секреция. В резултат се задържа и натрупва гъст жилав секрет, който е добра среда за развитие на патогенни микроорганизми и за чести инфекции. Засягат се много системи и органи - най-често белите дробове и храносмилателната система.

Симптомите могат да се проявят преди раждането (с УЗ данни за хиперехогенни чревни бримки при плода), след раждането (най-честата индикация е мекониум илеус), или в ранното детство (с чести тежки белодробни инфекции и бавно наддаване на тегло). Лечението е поддържащо, а надеждата в някои случаи е в трансплантацията на бял дроб. Средната продължителност на живота при засегнатите пациенти е между 12 и 30 години.

Честотата на носителство на мутации в CFTR гена сред българската популация се изчислява на 1/30 (или около 200 000 човека в страната), като всяка година у нас се раждат средно по 20 деца, засегнати от това нелечимо заболяване.

Рискът за раждане на дете, засегнато от муковисцидоза в семейство, в което и двамата партньори са носители, е 25%. Единствената превенция е търсенето на носители и извършването на пренатална диагностика. 

Диагностичен обхват: CFTR

Диагностичен метод : Секвениране по Sanger за търсене на точкови мутации и малки делеции в CFTR гена; MLPA за търсене на делеции на екзони на CFTR гена

Вид проба: Венозна кръв с К2EDTA (лилава епруветка)

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 600 лева - Секвениране по Sanger за търсене на най-честите CFTR мутации в България; 2600 лева - Секвениране по Sanger на целия CFTR ген; 800 лева -MLPA

Клинично приложение

Потвърждение на клиничната диагноза; Tестване за носителство в незасегнати членове на семейството